sloop raadhuis

De duurzame sloop van het raadhuis is klaar

29 januari 2024
Nieuws

Het voormalige raadhuis is gesloopt. Aannemer Vlasman werkt nog hard aan de sloop van de kelder. Materialen die bij de sloop vrijkwamen, zijn zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Een groot deel van de meubels is meegegaan naar het gemeentekantoor in Beukenhorst. Een ander deel is beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast werden materialen en meubels verkocht in een tijdelijke pop-up store. Iedereen was hier welkom om producten te kopen.

Meubels voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Een deel van de meubels uit het voormalige raadhuis is opnieuw gebruikt in de tijdelijke huisvesting. Een groot deel van de meubels die niet mee is gegaan is beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nieuw-Vennep. Hier ging het om bureautafels, stoelen, kasten en zitbanken. De overgebleven meubels zijn voor een kleine vergoeding verkocht aan geïnteresseerden.

Verkoop in de pop-up store

In de centrale hal van het voormalige raadhuis maakte aannemer Vlasman een pop-up store. Hier verkochten zij materialen en meubels. Iedereen was hier welkom om producten over te nemen voor een kleine prijs. Zo kocht een lokale watersportvereniging bijvoorbeeld alle stoelen uit de trouwzaal voor het gebruik in het clubhuis.

Een nieuwe bestemming voor de vrijgekomen materialen

De verschillende materialen die vrijkwamen tijdens de sloop zijn afgevoerd naar verschillende organisaties. Zij gebruiken die materialen opnieuw. Het hout uit de raadzaal en van de kozijnen is bijvoorbeeld schoongemaakt en zo verwerkt dat het weer goed te gebruiken is. Dat geldt ook voor het glaswol, de tapijttegels en de metalen. De stenen van de binnenmuren zijn verpulverd tot poeder. Dit poeder wordt gebruikt bij het maken van nieuwe kalkzandstenen. Het betonpuin is ook verpulverd en afgevoerd naar een inzamelaar in Vijfhuizen. Het gruis kan later worden gebruikt als bijvoorbeeld funderingsmateriaal voor wegenbouw. 

Andere materialen zijn al opnieuw gebruikt

De gemeente heeft bijvoorbeeld een deel van het betongruis gebruikt voor de aanleg van de bouwweg voor de sloop van de kelder. En voor het verzwaren van de kelder. Dat is nodig omdat het grondwater de kelder omhoog duwt nu het gebouw gesloopt is. Daarnaast zijn de stenen van de buitenmuren gebruikt bij een project in Utrecht. En vrijwilligers van de scouting in Badhoevedorp hebben een aantal toiletten en kozijnen in hun nieuwe clubhuis verwerkt.

sloop raadhuis