Ouderen aan het sporten

Cursusbureau blijft en Maatvast blijft het bestieren

14 december 2022
Nieuws

Goed nieuws voor de circa 530 inwoners van Haarlemmermeer die zo’n 56 cursussen volgen, verspreid over 14 verschillende plekken in de gemeente: het cursusbureau dat het aanbod coördineert, blijft bestaan. Maatvast blijft het voor zijn rekening nemen en krijgt hiervoor een subsidie van 80.000 euro, zo hebben burgemeester en wethouders besloten.

In één oogopslag 

Het voortbestaan van het cursusbureau was een tijdje onduidelijk. Maatvast, de beheerder en exploitant van dorpshuizen, wijk- en jongerencentra in de gemeente, had het cursusbureau sinds 2017 onder zijn hoede.

De organisatie gaf aan dit zo tot uiterlijk eind 2022 te kunnen blijven doen omdat ze er geen structurele subsidie voor kreeg. In de tussentijd is geprobeerd om het cursusaanbod, ook van andere aanbieders, te centraliseren. “Zodat je in één oogopslag het gehele aanbod terug kunt vinden. En om kosten te besparen”, geeft wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Doelgroepenbeleid) als beweegredenen op. 

Maatschappelijke waarde 

Inmiddels blijkt dat als een ander dan Maatvast het cursusbureau bestiert geen kostenbesparing wordt behaald. Behoud van het cursusbureau staat voorop wat burgemeester en wethouders betreft en daarom valt nu het besluit om jaarlijks aan Maatvast een subsidie van 80.000 euro uit te keren.

Wethouder Marjolein Steffens over het belang dat hiermee is gediend: “Deelname aan de cursussen betekent voor de meeste deelnemers niet alleen dat ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zeker voor de inwoners in een  kwetsbare situatie en voor senioren zijn ontmoeting en het sociale contact onderling cruciaal. Onderschat niet hoe belangrijk dit ook is voor het voorkomen van eenzaamheid. De maatschappelijke waarde is onbetaalbaar.” 

Het cursusbureau van Maatvast organiseert ook sporten voor senioren. Foto: Shutterstock

Kunst, muziek, sport, taal en creativiteit 

Het cursusbureau heeft een breed cursusaanbod op het gebied van kunst, muziek, sport, taal en creativiteit. De cursussen worden verspreid over veertien locaties, op twee na alle van Maatvast, in heel Haarlemmermeer gegeven. Ze zijn voor de inwoners laagdrempelig, toegankelijk, in de buurt en betaalbaar, ook voor inwoners met een kleine beurs.

Efficiency  

Om het cursusbureau financieel in stand te kunnen houden, is wél een efficiencyslag nodig. Daarom worden met Maatvast afspraken gemaakt om na de zomer van 2023 een minimumaantal deelnemers per cursus te hanteren en een iets hogere bijdrage van de cursisten te vragen. Deelnemers met een kleine beurs kunnen hiervoor een  beroep doen op de voorziening ‘Haarlemmermeer doet mee!’