Een windturbine

Concept-spelregels windenergie naar gemeenteraad

23 mei 2024
Nieuws

Tijdens het participatieproces Wind op Land kunnen inwoners meedenken over spelregels voor het windzoekgebied in Haarlemmermeer-Zuid. Met de ideeën die zijn opgehaald heeft de gemeente nu concept-spelregels gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders stemde op dinsdag 21 mei in met deze concept-spelregels en een voorstel voor een peiling die dit najaar volgt. Binnenkort wordt dit behandeld door de gemeenteraad.

Ideeën voor spelregels en reacties opgehaald 

Met de Dag van de Wind op 16 maart in Buitenkaag werd het participatieproces Wind op Land afgetrapt. De gemeente wil ophalen wat de omgeving belangrijk vindt als er mogelijk windturbines komen in het zuiden van Haarlemmermeer. En dit in de vorm van spelregels meegeven als een advies aan de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland besluit uiteindelijk of de windturbines er komen. Betrokkenen uit de omgeving en uit buurgemeenten konden met elkaar en met experts in gesprek over windenergie. Zij konden ook meedenken over ideeën voor spelregels. Van 8 april tot en met 29 april konden inwoners via  windopland.haarlemmermeer.nl externe-link-icoon reageren op deze ideeën voor spelregels. De ideeën waren ingedeeld in de thema’s natuurexterne-link-icoongezondheidexterne-link-icoonlokaal eigenaarschapexterne-link-icoon en impact op de ruimteexterne-link-icoon. De reacties blijven zichtbaar op de pagina’s over deze thema’s.  

Naast de reacties via het platform, hebben enkele inwoners gereageerd tijdens een inloopavond in het dorpshuis in Abbenes. Ook zijn er brieven ingestuurd met ideeën voor spelregels. Zo hebben onder andere de Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid en Energiecoöperatie Nieuw-Vennep Zuid een brief gestuurd. 

Voorstel voor peiling en zienswijze 

Het voorstel aan de raad is dat er van 2 september tot en met 13 oktober een peiling komt op windopland.haarlemmermeer.nlexterne-link-icoon waarin iedereen kan reageren op een aantal vragen over de concept-spelregels. Ook kan iedereen in die periode reageren op de concept-spelregels door een zienswijze in te dienen. Na deze periode verwerkt de gemeente alle reacties in een nieuwe versie van de spelregels. De gemeenteraad besluit daarna over het vaststellen van de spelregels. De stappen die hierna volgen zijn te lezen op de pagina over het procesexterne-link-icoon.

Een windturbine in Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor.

Verwerken spelregels 

De gemeente heeft gekeken van welke ideeën en reacties een spelregel kon worden gemaakt. En voor welke ideeën dit niet mogelijk of nodig was. Bijvoorbeeld omdat er vanuit de wet al regels zijn. Sommige spelregels zijn een aanvulling op de bestaande regels. Naar verwachting beslist de gemeenteraad voor de zomer over deze concept-spelregels en het voorstel voor de peiling. Een samenvatting van het raadsvoorstel is te vinden op de pagina over de raadstukkenexterne-link-icoon. Bij de spelregels staat ook waarom van bepaalde ideeën wel of geen spelregel kon worden gemaakt.