Column | Werken bij politie

16 augustus 2022
Column burgemeester

De krapte op de arbeidsmarkt is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. En dat is niet voor niets: na 2020 en 2021, de ‘coronajaren’, is er op allerlei fronten een zoektocht naar personeel ontstaan. Werkelijk overal zijn mensen nodig, mensen die soms maar heel moeilijk zijn te vinden.

Dat merken ze bij de politie ook: begin volgend jaar starten de politieopleidingen en er zijn veel minder sollicitanten dan gewoonlijk. Dat is zorgelijk, want we hebben de politie echt heel hard nodig. Ik probeer met enige regelmaat mee te gaan met de politie, om zelf te ondervinden en ervaren wat zij doen. En ik ben altijd weer onder de indruk.  

De politie is er natuurlijk in de eerste plaats voor het handhaven van onze wet- en regelgeving. Zo zorgen zij voor onze veiligheid. Maar in onze gemeenschap heeft de politie ook een belangrijke verbindende rol. Zeker als het gaat om onze jeugd en jongeren. Zonder de politie zouden wij als gemeente campagnes als ‘YouChoose’ – bedoeld om steekwapenbezit onder jongeren tegen te gaan - niet kunnen uitvoeren. Maar ook bij de aanpak van bijvoorbeeld cybercrime - digitale criminaliteit en oplichting - is de politie actief.  

Werken bij de politie is veelzijdig: je staat midden in de samenleving. Het werk kan zwaar zijn, als je bijvoorbeeld met familiedrama’s te maken krijgt. Maar het brengt ook veel voldoening. Als er bijvoorbeeld een inbrekersbende wordt opgerold, of als je een jongere toch op het rechte pad weet te houden.