Column | Vrede

16 mei 2023
Column burgemeester

Vandaag, dinsdag 16 mei, is het de Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede. Wereldwijd vinden evenementen plaats die in het teken staan van het streven naar een samenleving in vrede.

Bij een samenleving in vrede denk je al gauw aan een samenleving waar geen oorlog is. Of waar de inwoners niet onderdrukt worden door een dictator. Waar vrijheid van meningsuiting is, en je mag zijn wie je bent, zonder dat je hoeft te vrezen voor straf of erger.  

Voor mij begint samenleven in vrede met respect te hebben voor elkaar. Daarbij hoort luisteren, en interesse en aandacht voor elkaar. Gelukkig zie ik daar heel veel mooie voorbeelden van in onze gemeente. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat het aloude ‘let’s agree to disagree’steeds meer plaatsmaakt voor grote en grove woorden en ordinaire scheldpartijen: op social media, maar ook in de politieke arena. In plaats van toenadering en verbinding kiest men voor verwijdering en voor polarisatie.

We hoeven echt geen evenement bij te wonen om in vrede samen te kunnen leven. We kunnen daar zelf heel dicht bij huis al mee beginnen. Gewoon, door te praten met elkaar en door elkaar te leren kennen zonder elkaar ergens van te willen overtuigen.

Ik wens ons allemaal een samenleving in vrede!