Column | Veilig in en om school

08 november 2022
Column burgemeester

Herinnert u zich nog uw middelbare schooltijd? Van een overzichtelijke basisschool (in mijn tijd was dat nog de lagere school) moet je ineens naar een groot schoolgebouw waarin honderden jongeren van 12 tot 19 jaar rondlopen.

Zo’n middelbare school lijkt een ecosysteem op zich. Het is niet voor alle jongeren even makkelijk om zich daar staande te houden. Qua school krijgen ze met veel nieuwe zaken te maken: nieuwe vakken, huiswerk en zelfstandig werken bijvoorbeeld. En dan moet je je ook nog staande houden binnen de groep.

Groepsdruk of de behoefte om ergens bij te horen, kunnen leiden tot onveilige situaties. Het gebruiken van drugs bijvoorbeeld. Of het meenemen van steekwapens. Of het zich laten verleiden (of dwingen) tot winkeldiefstal, of vandalisme. Groepsdruk kan er ook toe leiden dat scholieren zich onveilig voelen. Terwijl school juist een veilige en vertrouwde omgeving zou moeten zijn voor alle scholieren en iedereen die op school werkt.  

Onlangs hebben de wethouder Onderwijs Marjolein Steffens-van de Water en ik samen met acht middelbare scholen, de politie en de stichting HALT onze handtekening gezet onder het convenant Veilig In en Om School (VIOS). Met dit belangrijke convenant zetten we mét elkaar de schouders onder de aanpak van bijvoorbeeld drugs, jongerenoverlast en steekwapens.  

Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal - gemeente, politie, scholen, jongerenorganisaties - om te zorgen voor een veilige omgeving. Met de ondertekening van VIOS pakken we die verantwoordelijkheid. Want onze jongeren hebben recht op een mooie schooltijd in een veilige omgeving.

Wilt u weten welke scholen hebben ondertekend? Kijk dan naar de filmpjes over de VIOS op de Facebook- en Instagrampagina van de gemeente.