Column | Pesten

18 april 2023
Column burgemeester

Bent u wel eens gepest? En dan bedoel ik niet een onschuldig plagerijtje, maar echt structureel gepest? Of heeft u wel eens iemand gepest? Pesten heeft een enorme invloed op mensen. Sterker nog: het kan iemands leven verwoesten, en het is zelfs een risicofactor voor zelfmoord.

Ik zie op social media wel eens filmpjes voorbijkomen van pestkoppen die iemand in elkaar slaan. Dat maakt me boos en verdrietig. Waarom doen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen dat elkaar aan? Wat bezielt je om iemand zó te treiteren dat diegene bijvoorbeeld niet meer naar school wil? Of dat iemand geen andere uitweg meer ziet dan een andere baan te zoeken?  

Voel je jezelf beter als je iemand treitert? Geeft dat je een gevoel van macht? Vertel je dat ‘s avonds tijdens het eten trots aan je ouders, of aan je partner en je kinderen? Vind je jezelf een beter mens als je iemand weer eens aan het huilen hebt gemaakt? Wat gaat er door je heen als je in de krant leest dat een tiener suïcide heeft gepleegd omdat pestkoppen zijn leven tot een hel hadden gemaakt?  

Woensdag 19 april is het de dag tegen pesten. En daarom roep ik iedereen op om een vuist tegen pesten te maken. Want iedereen heeft recht op een veilige omgeving. Op school, op straat, op het werk of op de sportclub. Niemand verdient het om zó gepest te worden dat hij of zij niet meer naar buiten durft of nooit meer naar school, werk of sport wil gaan. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor.