Column | Integriteit

12 maart 2024
Column burgemeester

Ondermijning is een groot probleem in Nederland. Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Om zwart geld wit te wassen bijvoorbeeld. Of om zich ergens toegang te verschaffen en zo illegale pakketjes af te halen of te brengen. Of onder het mom van een keurig bedrijf een loods huren en daar een drugslaboratorium in vestigen. Iedere dag weer staan er artikelen in de krant over ondermijning.

Ondermijning komt overal in de samenleving voor. Ook de gemeente is een interessante organisatie voor criminelen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de integriteit van de medewerkers. Het lijkt heel vanzelfsprekend dat ambtenaren niet corrupt zijn, zich niet laten omkopen en (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Maar de belangen van criminelen zijn groot en ze hebben veel manieren en methodes om hun doel te bereiken. Daarom is het belangrijk dat ambtenaren hier alert op zijn en hebben we een meldpunt integriteit. En los van ondermijning: u als inwoner moet ook gewoon kunnen vertrouwen op de integriteit van onze ambtenaren. 

 We maken ieder jaar het aantal meldingen openbaar in het jaarverslag integriteit. Vorig jaar waren er zestien meldingen. Bij acht daarvan is een integriteitsschending vastgesteld, bij vijf meldingen is geen schending vastgesteld en de overige drie meldingen zijn ingetrokken.

 Integriteit betekent ook dat ambtenaren niet wegkijken als er iets niet lijkt te kloppen. Met een vergunningaanvraag bijvoorbeeld, of veel activiteit bij een ogenschijnlijk lege loods. We hebben sinds twee jaar een meldpunt waar onze medewerkers vermoedens van ondermijning kunnen melden. Vorig jaar waren daar 34 meldingen. En deze vermoedens gebruiken wij weer om criminaliteit en ondermijning aan te pakken.