Column | Ga in gesprek

01 november 2022
Column burgemeester

Gisteren, maandag 31 oktober, was de uitreiking van de Hein Roethofprijs. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt aan een project dat is bedoeld om de veiligheid te verbeteren. Onze gemeente was daar gisteren bij, met de campagne YouChoose. Met YouChoose maken we jongeren bewust van de risico’s van het meenemen van steekwapens, of van het gebruiken van drugs. Dat doen we onder het motto ‘Show Skills, Not Knives’: laat zien waar je echt goed in bent, in plaats van een mes.

We waren een van de drie genomineerden, maar de prijs ging naar de Cyber Ambassadeurs van Breda. Ook cybercriminaliteit wint steeds meer aan ruimte: steeds meer mensen worden online opgelicht, of krijgen te maken met identiteitsfraude. Ook hier in Haarlemmermeer staat de aanpak, of liever het voorkomen van cybercriminaliteit hoog op het prioriteitenlijstje.

We hebben dus niet gewonnen. Dat doet echter niets af aan de harde noodzaak van YouChoose, of van alle campagnes en projecten met als doel wapenbezit onder jongeren te voorkomen. De afgelopen dagen was het bijna iedere dag weer raak: Hoorn, Leiden en ja, ook in ons eigen Haarlemmermeer. En telkens gaat het weer om jonge jongeren, van 16, 15 jaar en soms nog jonger.

En vanaf deze plek richt ik me ook wéér tot de ouders: gá met je kind in gesprek. Weet met wie je kind omgaat, waar je kind is, of je kind zich veilig voelt. Geef je kind thuis, hoe moeilijk dat ook is, de ruimte om te vertellen wat er aan de hand is. En trek aan de bel als dat nodig is: bij de politie, de gemeente, het jongerenwerk. Want deze steekwapenepidemie kunnen we alleen samen tegengaan.