Impressie van de uitbreiding van bedrijventerrein De Liede

College maakt afspraken over uitbreiding bedrijventerrein De Liede

06 juli 2023
De Liede, Nieuws

Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Liede met De Liede Zuid heeft het college van B en W afspraken gemaakt met de eigenaar van het terrein. Tegelijkertijd is een plan aan de gemeenteraad voorgelegd hoe het terrein er uit moet komen te zien. Het nieuwe bedrijventerrein biedt ruimte aan bedrijven die mogelijk last veroorzaken door bijvoorbeeld geluid of geur.

Om het terrein mooi te laten overlopen in de omgeving, wordt een strook met groen rondom het terrein aangelegd van 15 meter. De gebouwen krijgen groen aan de gevels en op de daken en er wordt zo weinig mogelijk grond verhard met bijvoorbeeld stenen of asfalt. Met de uitbreiding wordt ook het ontbrekende deel van de ringweg aangelegd, waarmee de verkeersveiligheid in het gebied wordt verbeterd.

Waardevolle toevoeging voor De Liede

De uitbreiding van het bedrijventerrein wordt begrensd door de A9, de N205 en de smalle sloot die de grens vormt met het bestaande bedrijventerrein. Met de uitbreiding ontstaat ruimte voor bedrijven die veel geur, geluid of stoffen uitstoten en daarmee ergens anders in de weg zitten voor bijvoorbeeld woningbouw. Wethouder Jurgen Nobel van Ruimtelijke Ordening: “Daarmee is de uitbreiding van De Liede met De Liede Zuid een waardevolle toevoeging voor het bedrijventerrein.”