De Burgemeester Amersfoordtschool in Badhoevedorp

Burgemeester Amersfoordtschool blijft als erfgoed behouden

01 mei 2023
Nieuws

Het is een markant gebouw op de hoek van de Roerdompstraat en de Arendstraat in Badhoevedorp. Licht, lucht en ruimte waren belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de Burgemeester Amersfoordtschool. Daarmee is het gebouw karakteristiek voor de Vogelbuurt, een typisch tuindorp uit de jaren dertig. Het college van burgemeester en wethouders heeft de school op 25 april aangewezen als gemeentelijk monument.

Sinds de omlegging van de A9 wordt er druk gebouwd in Badhoevedorp aan nieuwe wijken, sportvelden en parken. Maar bij al die veranderingen is het óók belangrijk om bijzondere gebouwen uit het verleden te bewaren en te koesteren. 

Ingezonden brief 

Dat vindt ook Bob Erb (81), een geboren en getogen Badhoevedorper. Hij schreef daarom vorig jaar een ingezonden brief naar HCnieuws, waarin hij pleitte voor het behoud van het karakter van het mooie dorp. En vooral voor het behoud van de “karakteristieke gebouwen zoals bijvoorbeeld de Burgermeester Amersfoordtschool, School 10 voor de echte Badhoevedorpers (School 10 was tot 1948 de naam van de school, red.). Daar moeten we zuinig op zijn.”

Dorpsgeschiedenis 

Naar aanleiding van die brief vroeg de dorpsraad Bob Erb toe te treden tot hun werkgroep Erfgoed. Gezamenlijk hebben zij vervolgens bij de gemeente een verzoek ingediend om de monumentenstatus te verlenen aan de school. Die is nu toegekend, tot vreugde van Bob Erb. “Dat betekent dat de school behouden blijft. Badhoevedorp is een relatief nieuw dorp. Er zijn niet zoveel oude panden en er is al veel weg. Denk aan de Boerderij De Badhoeve, waar het dorp naar genoemd is. Daarmee is een belangrijk deel van de dorpsgeschiedenis verdwenen.” 

Tuindorp 

De Burgemeester Amersfoordtschool staat in de Vogelbuurt in Badhoevedorp, een wijk die in de jaren dertig van de vorige eeuw is ontworpen door stedenbouwkundige Wieger Bruin. Een typisch tuindorp met eengezinswoningen, schaduwrijke bomenlanen, ruime plantsoenen en veel water. Tuindorpen waren bedoeld om mensen vanuit de stad een prettige en gezonde woonomgeving te bieden. Ook de Burgemeester Amersfoordtschool paste in dit plaatje. Dit moest geen ‘leerfabriek’ zijn maar een gebouw met veel licht, lucht en ruimte. De ruim opgezette school had een schooltuin en lokalen die gericht waren op het zuiden, met uitzicht op het groen.  

Oorlogsjaren  

Het schoolgebouw aan de Roerdompstaat werd opgeleverd in 1940, precies het begin van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers eisten het gebouw dan ook direct op, als onderkomen voor vrouwen die bij de Wehrmacht werkten. Het hoofd van de school, meester Arie de Waard, heeft toen geregeld dat de leerlingen in twee leegstaande huizen les konden krijgen, en één klas zelfs bij hem thuis. Pas aan het eind van de oorlog konden de leerlingen in het gebouw aan de Roerdompstraat terecht.  

Handen

Eind jaren 40, begin jaren 50 zat Bob Erb zelf op de Burgemeester Amersfoordtschool. Hij bewaart er goede herinneringen aan. Ook aan meester De Waard, die nog tot 1962 schoolhoofd was. “Het was een goede meester, maar hij kon ook streng zijn. ’s Ochtends bij het ingaan van de school konden we zijn humeur aflezen aan zijn handen. Als die gebald waren, moest je oppassen, maar als zijn handen open waren, had hij een goed humeur en kon je grappen met hem maken.”

De Burgemeester Amersfoordtschool in Badhoevedorp. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Museumpje 

Ook herinnert Bob Erb zich een vitrinekast in de school die door meester De Waard als een soort museumpje was ingericht. “Met beestjes op sterk water en konijnenschedeltjes, maar ook met kleine vliegtuigjes en voorwerpen uit verre landen. Die waren meegenomen door kinderen van KLM’ers die op de school zaten. Dat waren er nogal wat.”  

Groen rond de school 

De naam ‘Burgemeester Amersfoordtschool’ klopt eigenlijk niet meer, want deze school is in 2021 opgeheven. Het gebouw wordt nu gebruikt voor de kleutergroepen van de Rietveldschool. Toch hoopt Bob Erb dat de oude naam, die van de gevel is weggehaald, weer terug kan komen. Ook vindt hij het jammer dat de Vrijheidsboom op het schoolplein, een Japanse kers, is verdwenen. “Ik begrijp dat niet alles kan blijven zoals het was. Maar ik zou het mooi vinden als het groen rond de school weer in oude staat werd hersteld.”

In ieder geval blijft het schoolgebouw waar zoveel Badhoevedorpers herinneringen aan hebben dankzij de monumentenstatus voor de toekomst bewaard. Samen met de werkgroep Erfgoed van de dorpsraad blijft Bob Erb zich inzetten voor andere delen van het oude dorp, “onder meer de sfeer van de Sloterweg.”

De Burgemeester Amersfoordtschool in Badhoevedorp