Een impressie van de nieuwe sporthal

Bouwer sporthal Lincolnpark bekend

12 juni 2024
Nieuws

Via een openbare aanbesteding heeft de gemeente Haarlemmermeer ‘BINX Smartility’ geselecteerd om een gloednieuwe sporthal met horecavoorziening te bouwen in Lincolnpark. Aangrenzend aan het centrale plein van Lincolnpark komen ook de horecagelegenheden, twee supermarkten en winkels voor dagelijkse boodschappen.

De twee nabijgelegen scholen gaan de sporthal overdag gebruiken. Op termijn zullen in de avonduren en weekenden plaatselijke verenigingen er volop gebruik van maken. De gemeente werkt nu samen met de aannemer aan de detailplanning en laatste uitwerkingen. Het ontwerp van de nieuwe sportaccommodatie is van Lichtstad Architecten. Op 12 juni zijn de handtekeningen gezet tijdens de PROVADA in Amsterdam.

Wethouder Mariette Sedee ondertekent de overeenkomst.

Wethouder Mariette Sedee ondertekent de overeenkomst. Foto: Sanne Couprie.

Een fantastische ontwikkeling

“De sportbeoefening in onze gemeente gaat stappen vooruit," zegt wethouder sport Mariëtte Sedee. "Er komen veel inwoners bij en er is een grote behoefte aan sporthallen in Haarlemmermeer. Op deze plek laten we niet alleen overdag leerlingen sporten, maar bieden ook 's avonds en in het weekend ruimte aan lokale sportverenigingen. De combinatie met woningen en horeca zorgt voor een aantrekkelijk, levendig centrum in de nieuwe wijk Lincolnpark.”

 De start van de bouw staat gepland voor 2025

De nieuwe sporthal is naar verwachting in 2026 klaar. De oplevering is in datzelfde jaar. 

 Sociaal duurzame, energie-neutrale en circulaire ambities staan centraal

Deze ambities voor Lincolnpark, zoals dat er net zoveel energie wordt opgewekt als wordt verbruikt (‘nul op de meter’), gelden ook voor de bouw van de sportaccommodatie.

Een impressie van de buitenkant van de te bouwen sporthal. Afbeelding: Lichtstad Architecten.

Materialen die lang meegaan en weinig onderhoud nodig hebben

De materialen zijn zowel praktisch als mooi, met de nadruk op duurzaamheid. De aannemer gebruikt zo min mogelijk materialen, maar zorgt dat de kwaliteit goed blijft, en kiest voor herbruikbare en milieuvriendelijke mogelijkheden. Aan het einde van hun levensduur kunnen de materialen zoveel als mogelijk opnieuw gebruikt worden. 

Woningen en bedrijven In Lincolnpark

In Lincolnpark in Hoofddorp-Zuid komen zo'n 1600 tot 1800 woningen van verschillende groottes en prijsklassen, zowel koop als huur. Ook komen er zorgwoningen en kleine bedrijven. In Lincolnpark delen de bewoners en ondernemers samen bepaalde voorzieningen. En door gebruik van duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen, is de wijk klaar voor de toekomst. Voor het Centrumgebied van Lincolnpark loopt nu een uitvraag in de markt. De andere gebieden van Lincolnpark volgen de komende tijd. Meer informatie: www.lincolnpark.onlineexterne-link-icoon