Vooraanzicht van het nieuwe gemeentehuis

Bouw nieuw gemeentehuis steeds dichterbij

06 maart 2024
Nieuws, Stadscentrum Hoofddorp

Het technisch ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis is klaar. Daarmee komt de start van de bouw nu snel dichterbij. Het nieuwe gemeentehuis biedt straks één plek aan het Raadhuisplein waar inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en medewerkers samenkomen. Het college van burgemeester en wethouders legt het technisch ontwerp nu voor aan de gemeenteraad en vraagt het geld aan dat nodig is voor de bouw.

Nieuw gemeentehuis

“Ik ben blij dat het ontwerp is afgerond. Het is transparant, licht en duurzaam", zegt wethouder Charlotte van der Meij. “We krijgen een gemeentehuis dat efficiënt is, multifunctioneel en zonder onnodige opsmuk. Een prettige omgeving voor inwoners, raadsleden, collegeleden en werknemers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, volgt de selectie van een aannemer. In het najaar starten dan de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw.”  

Waar staan we nu?

De gemeenteraad besloot in 2020 om één nieuw gemeentehuis te bouwen. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de eisen van nu en was niet functioneel. In april vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het voorlopig ontwerp en in november met het definitief ontwerp. Het technisch ontwerp van het nieuwe gemeentehuis vormt een gedetailleerde uitwerking van het definitief ontwerp. De bouw van het nieuwe gemeentehuis kan starten zodra de kabels en leidingen onder het Raadhuisplein zijn verlegd. Dat is nodig voor alle ontwikkelingen in Stadscentrum Hoofddorp.  

Kosten 

Door een externe kostendeskundige is berekend dat de kosten van het technisch ontwerp nu 75 miljoen euro zijn (prijspeil oktober 2023). Dit is hetzelfde bedrag als bij het definitief ontwerp en houdt ook rekening met verdere prijsstijgingen totdat de bouw klaar is. Daarmee zijn de verwachte jaarlijkse kosten van het nieuwe gemeentehuis nog altijd lager dan de kosten voor de tijdelijke huisvesting. Naast het bedrag voor de bouw vraagt het college van burgemeester en wethouders ook 190.000 euro aan de gemeenteraad voor extra beveiligingsmaatregelen.  

Op het fries op het dak is als voorbeeld het gedicht “Woordwaarde” van Mirjam Noach gebruikt. Beeld: cepezed.

Op naar de eerste paal 

Binnenkort beslist de gemeenteraad over het technisch ontwerp en het geld dat nodig is voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Daarmee kan de aannemer starten met de bouw en de eerste paal slaan! Welke aannemer het gemeentehuis gaat bouwen wordt bepaald door een Europese aanbesteding die kort na het raadsbesluit start. Naar verwachting is het nieuwe gemeentehuis in het voorjaar 2027 klaar. Daarna verhuist de gemeentelijke organisatie.