Pionier-Bolsterrein

Bouw betaalbare woningen versneld

18 februari 2021
Wonen

Voor het project Pionier-Bols in Nieuw-Vennep krijgt de gemeente Haarlemmermeer veel geld van het Rijk om te versnellen met de bouw van ruim 2000 woningen. Het Rijk kondigde vorig jaar aan één miljard euro beschikbaar te stellen voor een woningbouwimpuls. Haarlemmermeer krijgt daar een deel van.

"Dit is heel belangrijk voor Nieuw-Vennep. Zonder het geld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was het niet gelukt om de helft van de woningen in de betaalbare sector te bouwen", zegt wethouder Jurgen Nobel. 

Het Pionier-Bolsterrein met op de voorgrond geprojecteerd de nieuwbouw van het Westerdreefkwartier, die dit jaar begint. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

De bouw van deze woningen sluit aan bij het woonbeleid van de gemeente Haarlemmermeer om op deze locatie in een zogeheten ‘centrum stedelijk woonmilieu’ te bouwen, waaronder kleinere appartementen, waarvan de helft in de betaalbare sector. Er is een grote vraag naar deze woningen in de gemeente en in Nieuw-Vennep, zeker bij jongeren, starters, ouderen en kleinere huishoudens.  

Al dit jaar wordt gestart met de bouw van 136 woningen in het Westerdreefkwartier. Het Pionier-Bols terrein is een verouderd bedrijventerrein. Door de centrale ligging in Nieuw-Vennep is de locatie geschikt voor woningbouw. De verandering naar meer wonen en minder bedrijven gaat nu langzaam beginnen. Een deel van de bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en vervangen door vooral woningbouw. Een ander deel van de bedrijven kan blijven. Hierdoor ontstaat geleidelijk een gemengd woon-werkgebied. Het is een binnenstedelijke transformatie, dus het kenmerkende polderlandschap zal hiermee niet aangetast worden.