Een impressie van de nieuwe woningen

Bouw 19 koopwoningen Nieuw-Vennep stap dichterbij

20 december 2023
Nieuws, Wonen

De bouw van 19 rijtjeshuizen in Nieuw-Vennep is een stap dichterbij. Op 19 december 2023 besloot het college van burgemeester en wethouders in te stemmen met het ruimtelijk advies. Hierin wordt onder andere gekeken naar ecologie en geluid. Nu dit besluit genomen is, kan de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.

Het plan gaat uit van de bouw van 19 geschakelde woningen, verdeelt over twee blokken van zeven en twaalf woningen. De huizen komen aan de Koolzaadstraat, een nieuwe straat tussen de Madeliefstraat en de Hoefbladstraat. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Heel mooi dat dit project weer een stap dichterbij is. Het voegt 19 woningen toe aan Nieuw-Vennep, waar, net als overal, veel vraag naar woonruimte is.”

De bestemming in het gebied is ‘dienstverlening’ en geen ‘wonen’. Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is een uitgebreide procedure gevolgd om te kijken of woningbouw mogelijk is. De omgevingsvergunning komt binnenkort ter inzage. Als er geen zienswijzen worden ingediend, wordt de vergunning afgegeven.

Bouw 19 koopwoningen Nieuw-Vennep stap dichterbij