Boerderij De Landman aan de Hoofdweg, halverwege de jaren '70

Boerderij De Landman herrijst

04 april 2023
Nieuws

Wie er langs rijdt, heeft het ongetwijfeld gezien: de resten van boerderij De Landman, de voormalige fruitboerderij uit 1875 op de hoek van de Hoofdweg en de Bennebroekerweg bij Tudorpark. Het is een gemeentelijk monument. Maar dan wel, op dit moment, in zeer slechte staat. Er staan nog vier grote spanten. Wat rest is meer een ruïne dan een monument. Hoe kan dat en wat is precies de bedoeling met deze boerderij?

Slechte staat 

De bouwkundige staat van Boerderij De Landman was slecht toen de huidige eigenaar het pand kocht. Er was, onder andere, sprake van scheefheid en scheuren in de gevel en het rieten dak was aan vervanging toe. Alleen de oorspronkelijke houten constructie was nog in goede staat. De intentie was het pand te slopen. In plaats daarvan is er een plan ontwikkeld om de boerderij zorgvuldig te renoveren en aan te wijzen als gemeentelijk monument. Voor het hele erf is een stedenbouwkundig plan ontworpen waarbij het herstel van het historische agrarisch erf als ruimtelijke eenheid voorop staat. De stolp is hierbij het centrale element op een erf met bijgebouwen rondom, zoals ook in de historische situatie het geval was. 

De raad is akkoord gegaan met dit plan en de bijbehorende bestemmingswijziging. Het plan voor de zorgvuldige restauratie van de boerderij is meerdere keren door de voormalige Erfgoedcommissie behandeld. Hierna is er een Omgevingsvergunning verleend voor de restauratie. 
Door de slechte bouwkundige staat van de boerderij is een volledige restauratie, met daarbij vervanging van historisch materiaal, hier niet te vermijden. Het is bijzonder dat de houten constructie, zo kenmerkend voor de stolpboerderij, nog in stand is. 

Monument

Een gebouw wordt niet alleen als monument aangewezen vanwege de architectuurhistorische waarden. Stedenbouwkundige, cultuurhistorische, zeldzaamheids- en gaafheidswaarden worden ook meegewogen in een beoordeling. Anders gezegd: de daadwerkelijke ouderdom van het materiaal is niet altijd doorslaggevend bij een monumentstatus. Zo is er bijvoorbeeld ook een replica van een overslagkraan aangewezen als monument, vanwege de andere belangrijke waarden die hierboven zijn genoemd (nabij de Bennebroekerdijk 219 in Cruquius). 

Zorgvuldig 

Er is een Omgevingsvergunning verleend voor de restauratie van boerderij De Landman. In de plannen werd duidelijk dat er een aantal elementen van de boerderij gesloopt zouden moeten worden zodat de boerderij zorgvuldig gerestaureerd kan worden.  

Blijvend gebruik 

Voordat de restauratie startte was de onderhoudsstaat van de boerderij slecht. Met deze renovatie en nieuwe bestemming zorgt de gemeente Haarlemmermeer ervoor dat dit belangrijke erfgoed behouden blijft voor de toekomst. Het blijvend gebruik van erfgoed door herbestemming is voor de gemeente Haarlemmermeer van zeer groot belang. Dat de oorspronkelijke materialen daarbij niet altijd gered kunnen worden is jammer, maar niet ongebruikelijk in een levende omgang met erfgoed. Het is mooi te zien dat de huidige eigenaar zich wil ontfermen over dit gebouw. Door deze investering blijven de cultuurhistorische en situationele waarden van dit bijzondere pand in stand. 

De werkzaamheden voor de renovatie van boerderij De Landman zijn in volle gang. Dat betekent dat iedereen straks weer in volle glorie kan genieten van dit monument.