Met de subsidie kan de gemeente cultuurprojecten steunen. Foto: shutterstock

Bijna 875.000 euro subsidie beschikbaar voor cultuurprojecten jongeren

22 september 2023
Nieuws, Persberichten, Recreatie

Wethouder Marja Ruigrok (Cultuur) roept alle organisaties in Haarlemmermeer die cultuuractiviteiten willen organiseren voor jongeren van 12 tot en met 27 jaar op om gebruik te maken van de speciale subsidie die de gemeente van het Rijk heeft gekregen. Sinds de coronacrisis doen steeds minder jongeren mee aan cultuur. Deze impuls jongerencultuur is speciaal in het leven geroepen om deelname van jongeren aan cultuur te bevorderen. Er is bijna 875.000 euro aan subsidie beschikbaar.

Cultuur is goed voor je!  

Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie wijst uit dat meedoen aan cultuur een positief effect heeft op ons welzijn. Helaas gaat het momenteel met de mentale gesteldheid van veel jongeren niet goed. Dat komt onder meer omdat ze in de coronaperiode veel hebben moeten missen, ook op cultureel vlak. Om de cultuurdeelname onder jongeren te stimuleren heeft de overheid deze subsidie in het leven geroepen. De impuls jongerencultuur geeft extra ondersteuning aan initiatieven waarbij jongeren cultuur kunnen beoefenen. Plekken zoals oefenruimtes voor bandjes, of andere activiteiten waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en experimenteren op het gebied van theater, dans, muziek en spoken word komen in aanmerking. 

Wethouder Marja Ruigrok (Cultuur): “Festivals, poppodia, het nachtleven. Alles lag stil tijdens de coronaperiode. Dat heeft vooral op jongeren een enorme impact gehad. Deze impuls is daarom enorm welkom. Hiermee kunnen we initiatieven steunen voor en door jongeren die ze helpen om zich creatief te ontwikkelen. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk organisaties een aanvraag indienen zodat we Haarlemmermeerse jongeren met hulp van cultuur een positief perspectief geven. ”

Voorwaarden  

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het krijgen van een subsidie is dat jongeren zelf worden betrokken bij de organisatie of de uitvoering van de activiteit. Daarnaast moet er sprake zijn van een nieuwe activiteit die inclusief is en gratis toegankelijk. Alle jongeren moeten dus er dus aan mee kunnen doen. Ook moeten organisatoren bij de aanvraag onderbouwen hoe de activiteit bijdraagt aan het welzijn van jongeren in Haarlemmermeer. 

Met de subsidie kan de gemeente cultuurprojecten steunen. Foto: shutterstock

Aanvragen 

De subsidie dekt 100 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal 80.000 euro per aanvraag. Subsidiabele kosten zijn kosten die onder de subsidieregeling vallen en waarvoor de subsidie wordt gegeven. Initiatiefnemers kunnen dus een activiteit organiseren waarvan de kosten volledig met de subsidie gedekt kunnen worden. Stichtingen en verenigingen die een aanvraag indienen mogen, voor het project waarvoor zij de aanvraag doen, samenwerken met een commerciële partij. Daarbij geldt de voorwaarde dat de subsidie alleen kan worden aangevraagd door de stichting/vereniging en niet door de commerciële partij. Die laatste kan dan bijvoorbeeld, met de subsidie, worden ingehuurd voor het organiseren van een dansworkshop  

Organiseer jij cultuuractiviteiten met, door of voor jongeren? Vraag dan de impuls jongerencultuur aan via de subsidiepagina op de website van de gemeente: Subsidie aanvragen | gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl)externe-link-icoon. Bij het indienen graag vermelden dat het een aanvraag voor de verdeelregel Impuls Jongerencultuur betreft. Je kunt twee keer per jaar een aanvraag indienen voor een nieuwe activiteit. Aanvragen kunnen doorlopend in 2023 en 2024 ingediend worden.  

De volledige regeling ‘Verdeelregel Impuls Jongerencultuur 2023-24’ is terug te vinden op de website officiëlebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. In de regeling staan ook alle voorwaarden op een rijtje waar je subsidieaanvraag aan moet voldoen.