Aandachtige luisteraars tijdens de informatiebijeenkomst

Bijeenkomst over schetsontwerp Park-Evenemententerrein PARK21

27 juni 2023
Openbare ruimte, Park21

Op het terrein van het baggerdepot MeerGrond aan de Rijnlanderweg wil de gemeente een groen en openbaar park met heuvels aanleggen. Als onderdeel van PARK21 kunnen fietsers en wandelaars hier hun weg vinden en bezoekers recreëren. Ook is hier straks ruimte voor een beperkt aantal kleine en grote evenementen. Op 14 juni was er in het gemeentehuis in Hoofddorp een participatie- en informatiebijeenkomst over het schetsontwerp voor het Park-Evenemententerrein in PARK21.

In gesprek over ontwerp 

Tijdens de bijeenkomst kregen omwonenden en andere geïnteresseerden een presentatie van het schetsontwerp door de landschapsarchitect van het bedrijf BRO. De aanwezigen konden hierop reageren en hun vragen stellen. Daarna kon iedereen langs verschillende themahoeken lopen en in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente. De bezoekers kwamen met suggesties en ideeën voor het ontwerp. Ook werden veel vragen gesteld. Deze gingen vooral over verkeer en evenementen, de grond op het terrein en de aanwezige planten en dieren.   

Voorlopig ontwerp  

Alle vragen, opmerkingen en suggesties zijn verzameld. De landschapsarchitect werkt het schetsontwerp nu verder uit naar een voorlopig ontwerp (VO). Hierbij worden alle aandachtspunten meegenomen. Ook onderzoekt de gemeente Haarlemmermeer of, en zo ja op welke manier ingebrachte ideeën kunnen worden verwerkt. Na de zomer organiseert de gemeente een tweede bijeenkomst. Deze gaat dan over het voorlopig ontwerp.   

Vervolgstappen  

Naar verwachting start later dit jaar de afvoer van de verontreinigde grond op het terrein. In 2024 volgt het definitieve ontwerp en de besluitvorming hierover. Ook beginnen dan de voorbereidende grondwerkzaamheden. Volgens planning start de aanleg van het park in 2025 en is de opening in 2027. Dan kan iedereen er gebruik van maken. Dit is een voorlopige planning. Er zijn nog veel omstandigheden die kunnen zorgen voor een afwijkende planning.     

Bekijk de presentatie van het schetsontwerp op 14 juniexterne-link-icoon
Bekijk het verslag van de bijeenkomst op 14 juniexterne-link-icoon
Bekijk de vragen en antwoorden, opmerkingen en ideeën van de bijeenkomst op 14 juniexterne-link-icoon

Meer informatie? 

Neem dan contact op met het projectteam van PARK21. Dit kan door een e-mail te sturen naar park21@haarlemmermeer of door te bellen met 0900-1852.   

Veel belangstellenden bezochten de informatiebijeenkomst op 14 juni.