Wethouder Mariëtte Sedee in een open bootje aan een steiger

‘Bezuinigingspijn verzachten’

30 november 2022
Financiën

Met twee miljoen euro verzachten burgemeester en wethouders de pijn van de eerder vastgestelde bezuinigingen van ruim 6,5 miljoen euro op het zogenoemde programma Maatschappelijke Ontwikkeling. Het is de bedoeling om dit op structurele basis te doen want de bezuinigingen werken ook jaarlijks door.

Coalitieakkoord 

De verzachtingsoperatie komt niet als een verrassing. Het college presenteerde dit voornemen al in zijn coalitieakkoord. “Maar je iets voornemen, is één, je moet het ook uitwerken. En dat is wat we nu aan het doen zijn”, zegt wethouder Mariette Sedee, verantwoordelijk voor onder meer subsidies, sport en volksgezondheid. Ze wijst erop dat met de gemeenteraad was afgesproken om eventuele financiële meevallers te gebruiken voor verzachtingen. 

Kwetsbare inwoners 

Wethouder Sedee zegt erbij dat de verzachtingen niet bij alle partijen die met bezuinigingen hebben te maken, neerdalen. “We hebben keuzes moeten maken.” Ook is verzachten niet synoniem aan het volledig stopzetten van bezuinigingen. De pijn die bezuinigingen doet verdwijnt niet over de hele linie, aldus de wethouder. Maar per saldo stemmen de verzachtingen tot blijdschap, zegt ze. “De bezuinigingen leidden tot veel discussie, tot insprekers in de raadzaal, tot onrust. Het is goed nieuws dat we er nu wat aan kunnen doen.”      

Zij en haar collega’s Charlotte van der Meij (Zorg en Welzijn), Marjolein Steffens–van de Water (Jeugd en Onderwijs, Doelgroepenbeleid) en Marja Ruigrok (Cultuur) zeggen in hun toelichting op de nota over dit onderwerp dat het hen met de verzachtingen is te doen “om de meest kwetsbare inwoners”.

Wethouder Sedee maakt duidelijk dat het geld waarmee in 2024 moet worden verzacht ook wordt ingezet in 2023. “Zo voorkomen we dat we het ene jaar geld afnemen om het een jaar later weer terug te geven. In je subsidiebeleid moet wel continuïteit blijven zitten.”

Wethouder Mariette Sedee, Foto: Jur Engelchor

Vereenzamen 

Met de verzachtingen willen de bestuurders dat het aanbod van  maatschappelijke activiteiten voor de meest kwetsbare inwoners zo veel mogelijk overeind blijft. Dat is dus inclusief sport, cultuur en recreatie.

Zo kunnen deze inwoners “mee blijven doen” en wordt de kans dat ze vereenzamen kleiner. Dat geldt dus óók voor de jongere inwoners.

Wethouder Marja Ruigrok over cultuur: “Die moet bereikbaar blijven, ook in de kleinere kernen en ook voor de mensen met een smalle beurs.” Ze wijst op de kansen die bijvoorbeeld de bibliotheek, Pier K en het Cultuurgebouw zélf hebben om de bezuinigingspijn te verzachten. Dat kunnen ze doen door vierkante meters van hun gebouwen aan derden te verhuren. Hoe hoger de opbrengsten, hoe minder subsidiegeld de instellingen hoeven te gebruiken om de huur van hun gebouwen te betalen en hoe meer er over blijft voor activiteiten, aldus wethouder Ruigrok.  

Preventie 

Wethouder Steffens memoreert dat al voor de verzachtingen de kortingen op de subsidies voor schoolmaatschappelijk werk en Jeugdland in zowel Nieuw-Vennep als Hoofddorp (deels) zijn teruggedraaid. Over de verzachtingen is intensief overlegd, zegt wethouder Van der Meij. Ze heeft het over een “gezamenlijke exercitie” met een mooi resultaat.

Steffens en Van der Meij maken duidelijk dat bij het verdelen van de genoemde twee miljoen euro scherp is gelet op preventie. Als bijvoorbeeld (vrijwilligers)organisaties die actief zijn voor de jeugd of op het gebied van opvoedingsondersteuning (behorend bij de portefeuille van wethouder Steffens) te hard worden getroffen door bezuinigingen, ziet wethouder Van der Meij de effecten daarvan terug in haar portefeuille zorg. “Waarvoor dan méér geld nodig is. Meestal is zorg veel duurder dan voorkomen dat er zorg nodig is”, aldus Van der Meij.