De grote tegels worden verwijderd

Beton wijkt voor groen in Overbos

21 april 2023
Nieuws

Het zijn er circa 322 en ze zijn twee bij twee meter. Een snelle optelsom leert dat er dus maar liefst zo’n 1300 vierkante meter aan betonplaten verdwijnt uit de Hoofddorpse wijk Overbos. Daar heeft aannemer Dura Vermeer nu een begin mee gemaakt in het bijzijn van wethouder Marjolein Steffens-van de Water.

Het beton wijkt voor groen. Hoe het bewuste plein ter hoogte van Ommerbos, aan de rand van het wijkpark, in zijn nieuwe groene jasje er precies uit gaat zien, is aan de omwonenden. Zij worden binnenkort uitgenodigd om daarover mee te praten. Hun wensen en ideeën zijn de bouwstenen voor het ontwerp.

Wat nu al wel vast staat, is dat de gemeente flink wat groene vierkante meters maakt in Overbos. En wethouder Marjolein Steffens, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, is daar enthousiast over. Want het vergroenen van de openbare ruimte in Haarlemmermeer is één van haar belangrijkste opdrachten en elke meter telt. Door te vergroenen, zegt ze, kan ze wijken opfleuren en kan ze met de openbare ruimte bijdragen aan klimaatadaptatie.  

Zinloos steen 

Ruim een jaar geleden stond ze op dezelfde plek, in het kader van een wijkbezoek. Dat was na het pleidooi van een omwonende voor vergroening van de betonnen vlakte. Toen al was de wethouder ervan overtuigd geraakt dat het zinloze steen opzij moet voor groen. Als je aan inwoners vraagt om tegels uit hun tuinen te wippen, moet je als overheid het goede voorbeeld geven, beseft ze. En het wemelt van de plekken met zinloze stenen in Haarlemmermeer. Kortom, er moeten niet alleen groene meters worden gemaakt, het kán ook.

 Het plein in Overbos, dat trouwens in de jaren tachtig is ontworpen door een landschapsarchitect,   vervult volgens gebiedsbeheerder Michael Ardewijn nauwelijks de functie van een plein. Het ligt er maar te liggen. Bij piekbuien kan het water niet weg en bij warm weer geven de betonplaten extra warmte af, waar niemand op zit te wachten . Daar komt nog eens bij dat de bomen die tussen al dat steen in staan, veel te krappe boomspiegels hebben. En het fruit dat eraan groeit, zoals peren, valt erop te pletter, met smurrievorming als gevolg. Dat de platen zouden worden verwijderd, stond al enige tijd vast. De vraag was wannéér. Een andere vraag was: wat te doen met die zware joekels van twee bij twee meter?

Nu een uitstekende bestemming is gevonden voor de betonplaten, is ook direct het moment aangebroken om aan de slag te gaan. Ze worden hergebruikt voor de bestrating van de nieuwe locatie van de stichting MEERgroen die verhuist van Park 20|20 naar Lincolnpark, nabij de Meerkerk.

Omgekeerd wordt afgegraven grond uit Lincolnpark gebruikt in combinatie met een groenbemester om de grond onder de betonplaten in Overbos te verbeteren. Er wordt in eerste instantie kruidenrijk gras ingezaaid. Wethouder Steffens: “De omwonenden moeten de komende tijd niet met modderpoelen voor de deur worden opgescheept.”

In de tussentijd krijgen de bewoners volop de kans om mee te praten over de definitieve herinrichting van groene vlakte voor hun deur. Wethouder Steffens drukt betrokken ambtenaren op het hart dat de paden naar het wijkpark toegankelijk moeten blijven. Dat is extra belangrijk als het plein straks niet meer over kan worden gestoken.

Aan alle aspecten, blijkt ter plekke, is gedacht. Toch blijft één omwonende ontevreden, zo blijkt uit gesprekken die de wethouder ter plekke voert. “Ik wil gewoon dat de stenen blijven”, zegt de man. Hij heeft het over een ander en kleiner plein in Elspeterbos voor zijn deur. Toch verdwijnen ook deze betonplaten want ook hier moeten groene meters worden gemaakt. “Vergroenen is een opdracht. We vergroenen in het algemeen belang want we moeten maatregelen nemen tegen wateroverlast als gevolg van piekbuien en tegen hittestress”, legt de wethouder uit.
Maar ze worden het niet eens.

Zo'n 1300 vierkante meter beton maakt plaats voor groen.