Bereikbaarheid

Betere bereikbaarheid regio door afspraken Haarlemmermeer met buren

18 oktober 2023
Nieuws

Vandaag tekende wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer) samen met de andere wethouders van de gemeenten die samen GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland vormen (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) de samenwerkingsafspraken Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer. In de overeenkomst hebben de 5 gemeenten hun belangrijkste prioriteiten vastgelegd op het gebied van fiets, ov- en autobereikbaarheid.

Bouwen

Het wordt in de Randstad steeds drukker door toenemende woningbouw. In Haarlemmermeer worden in de komende jaren 20.000 woningen gebouwd. Gemeente Haarlem heeft de ambitie om tot 2030 10.000 woningen te bouwen en ook Bloemendaal en Heemstede hebben een bouwopgave. Met al die nieuwe woningen komen er ook meer mensen en dus meer verkeer. Maar verkeer en wegen houden niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom is het nodig dat de gemeenten nauwer samenwerken en vaker overleggen over mobiliteit en bereikbaarheid.

Vandaag tekende wethouder Marja Ruigrok samen met de wethouders van buurgemeenten de samenwerkingsafspraken Zuid-Kennemerland-Haarlemmermeer. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Aanpak  

In de overeenkomst hebben de 5 gemeenten onder anderen vastgelegd dat ze samen de druk binnen woonwijken en kernen aan willen pakken door het verkeer zoveel mogelijk naar de hoofdwegen te leiden. Ook willen ze het gebruik van fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Dit biedt inwoners een goed alternatief voor de auto en zorgt ervoor dat de groei van mobiliteit beter kan worden opgevangen. Om het gebruik van fiets en OV te bevorderen moet er gezorgd worden voor betere ov-verbindingen en moeten er meer doorfietsroutes gerealiseerd worden. Door samen op te trekken vergroten de gemeenten ook hun kansen om bij belangrijke partners, zoals de MRA en het Rijk, belangrijke vraagstukken op de agenda te krijgen en aan te pakken.  

Wethouder Marja Ruigrok: “De gemeenteraad heeft mij op pad gestuurd om de bereikbaarheid tussen Haarlemmermeer en haar westelijke buren te versterken. Daarom ben ik blij dat we vanmorgen concrete afspraken hebben gemaakt. We gaan als eerste aan de slag met doorfietsroutes en beter openbaar vervoer”