Gebouw Sem

Bestemmingsplan Raadhuisplein en omgeving in te zien

02 augustus 2023
Nieuws

Het bestemmingsplan voor het Raadhuisplein en omgeving ligt vanaf 2 augustus zes weken ter inzage. Op 20 juli heeft de gemeenteraad dit plan vastgesteld. Een nieuw bestemmingplan voor dit gebied is nodig om de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de woongebouwen Centrumzicht en Parkzicht mogelijk te maken.

Ter inzagelegging bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Raadhuisplein en omgeving ligt vanaf 2 augustus zes weken ter inzage. De bekendmaking van de ter inzageligging staat op de website van officiële bekendmakingenexterne-link-icoon. In de bekendmaking staat hoe het bestemmingsplan is in te zien en hoe beroep kan worden ingediend. Naar verwachting treedt het plan na zes weken in werking. Dit kan langer duren als er een verzoek voor een voorlopige voorziening wordt ingediend.

Waarom het bestemmingsplan nodig is
Met dit bestemmingsplan maakt de gemeente ontwikkelingen aan het Raadhuisplein mogelijk. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en waar maatschappelijke voorzieningen mogen komen. Er kan bijvoorbeeld een huisarts komen, dat zou goed passen bij de bestaande apotheek en thuiszorgwinkel. Maar in het bestemmingsplan staat ook dat horeca, kantoren en sport op de begane grond zijn toegestaan.

Op de website StadscentrumHoofddorp.nl staat meer informatie over het Raadhuispleinexterne-link-icoon.

Impressie van gebouw Sem. Afbeelding: Kondor Wessels Projecten