Slootjesdag tijdens de PARK21 zomerweken

Bestemmingsplan PARK21 zes weken in te zien

10 mei 2023
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer wil PARK21 verder laten groeien en daarvoor is een bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad stelde op 6 april 2023 het bestemmingsplan voor PARK21 vast. Ook ging de raad akkoord met de beeldkwaliteitsplannen en het milieueffectrapport van het park. Deze documenten zijn vanaf 11 mei 2023 zes weken in te zien. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. Het inwerking treden kan nog uitgesteld worden als er beroep wordt ingesteld tegen het besluit.

Het bestemmingsplan, het milieueffectrapport en de beeldkwaliteitsplannen stonden oorspronkelijk van donderdag 11 mei tot en met woensdag 21 juni 2023 op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is ook te lezen hoe beroep kan worden aangetekend tegen het besluit.  

Na een eerdere verlenging van de beroepstermijn is recent is gebleken dat een bijlage op www.ruimtelijkeplannen.nl ontbreekt. Het gaat om de bijlage ‘Milieueffectrapport (MER)’, bijlage 8 bij de toelichting. De link verwees niet naar het MER. Dat is gecorrigeerd en daarom is besloten de beroepstermijn met drie weken te verlengen.  
De termijn loopt nu tot en met 2 augustus 2023. Vragen hierover kunnen per e-mail gestuurd worden naar park21@haarlemmermeer.nl.   

Verder met de uitvoering 

De gemeente gaat als eerste deelgebied Groot Vennep ontwikkelen, waar een park komt met veel water, groen en paden. Daarna volgt onder andere het park op de locatie van het voormalige baggerdepot MeerGrond, waar binnen het park ook ruimte komt voor kleine en grote evenementen. Zo bouwt de gemeente samen met boeren, bedrijven en inwoners steeds verder aan het park door nieuwe gebieden in te richten. Volgens planning is de basis van het park in 2030 af. Daarna wil de gemeente het park in samenwerking met initiatiefnemers en investeerders laten doorgroeien. 

PARK21 volop in gebruik  

Iedereen kan nu al genieten van PARK21. Dat kan in het noordwestelijke deel, met veel sport en spel. Hier vind je de Hoofddorp Pioniers, Rugby Club Haarlemmermeer Hawks en Klimpark21. Ook is vorig jaar PadelPark21 geopend. De paden slingeren door dit groene gebied en brengen bezoekers langs plekken als speeltuin Kleiland en de biologische moestuin. Aan de kant van Nieuw-Vennep is iedereen welkom op en rond landgoed Kleine Vennep, met zijn wandelpaden en aangegeven routes.

Daarnaast trekken de PARK21 Zomerweken, Festival Grazende Zwaan en activiteiten bij de Parklandenboeren veel publiek. Er wordt een voedselbos aangelegd en door het jaar heen kunnen bezoekers kennismaken met agrarische thema's als de Aardappeloogst Dag en het Boeren Paasfeest. 

Kijk voor meer informatie over PARK21 op www.park21.info    

 

Slootjesdag tijdens de PARK21 zomerweken. Foto: Danny de Casembroot