'Artist Impression', een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten

Bestemmingsplan en vergunning voor bouw Sem in te zien

21 juni 2023
Nieuws

Op 8 juni is het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Sem vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2. Ook is de vergunning verleend voor de bouw. Sem komt op het parkeerterrein tussen de Nieuweweg, de Kruisweg en het Raadhuisplein in het centrum van Hoofddorp. Deze documenten liggen vanaf 22 juni zes weken ter inzage.

Sem 

In het nieuwe gebouw Sem komen 280 appartementen en commerciële voorzieningen op de begane grond. Op het dak komt een daktuin en het gebouw krijgt een eigen parkeergarage voor bewoners en bezoekers van de bewoners. In het bestemmingsplan staat hoe hoog het gebouw mag zijn en dat er winkels, horeca en commerciële en maatschappelijke dienstverlening op de begane grond zijn toegestaan. Onder commerciële dienstverlening vallen bijvoorbeeld kappers en adviesbureaus en onder maatschappelijke dienstverlening bijvoorbeeld huisartsen en therapeuten.   

Ter inzagelegging  

De bekendmaking van de ter inzageligging staat op www.overheid.nlexterne-link-icoon. In de bekendmaking staat hoe het bestemmingsplan en de vergunning zijn in te zien en hoe beroep kan worden ingediend. In dezelfde periode ligt ook het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het terrein zes weken ter inzage. De bekendmaking daarvan staat ook op www.overheid.nlexterne-link-icoon. Dit besluit regelt dat de locatie niet meer openbaar is.   

Inwerkingtreding 

Na de beroepsperiode treden het bestemmingsplan en de vergunning om te bouwen in werking. Het moment waarop dit gebeurt, kan langer duren als beroep bij de Raad van State wordt ingediend. Het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid treedt in werking na afloop van de ter inzageligging. Het moment waarop dit gebeurt, kan langer duren als bezwaar bij de rechtbank wordt ingediend.   

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie over Sem op de website van Stadscentrum Hoofddorp