Impressie TROM. Bron

Bestemmingsplan bouw TROM en uitbreiding Marktpleinkerk ter inzage

21 juni 2023
Wonen

Op 8 juni is het bestemmingsplan voor de bouw van TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 3’. Deze ontwikkelingen komen straks aan het Dik Tromplein en directe omgeving in Stadscentrum Hoofddorp. Het bestemmingsplan ligt vanaf 22 juni zes weken ter inzage.

TROM

Het nieuwe gebouw TROM bestaat straks uit 136 huurappartementen, winkels, horeca en een inpandige parkeergarage. In de garage komen 296 parkeerplaatsen. 190 hiervan zijn openbaar. De naastgelegen Marktpleinkerk wordt aan de achterkant uitgebreid.  

Ter inzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 3’ ligt vanaf 22 juni ter inzage. Het plan kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit. 

De bekendmaking van de ter inzageligging staat op www.overheid.nlexterne-link-icoon. Daar is ook te lezen hoe beroep kan worden aangetekend tegen het besluit. Na afloop van de inzagetermijn is het plan niet meer op deze pagina beschikbaar. Het plan is dan nog wel te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Inwerkingtreding  

Naar verwachting treedt het bestemmingsplan na zes weken in werking. Dit kan langer duren als er beroep wordt ingesteld. Daarna kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw worden verleend. Volgens planning is het gebouw TROM eind 2026 gereed. De uitbreiding van de Marktpleinkerk is naar verwachting voor de kerst van 2024 klaar. 

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie over TROM en de Marktpleinkerk op de website van Stadscentrum Hoofddorp