Schiphol gezien vanuit een vliegtuig

Bescherming en verbetering leefomgeving Schiphol

07 december 2023
Nieuws

Om de leefomgeving van inwoners in de Schipholregio beter te beschermen én te verbeteren, werken Rijk en regio samen in het programma NOVEX Schipholregio. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS, de samenwerkende gemeenten en provincies in de Schipholregio) presenteerden hiervoor op donderdag 7 december de uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio. Hierin staan concrete stappen waar Rijk en regio komende tijd samen aan gaan werken.

De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregioexterne-link-icoon  is een concrete stap om de balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving voor omwonenden van Schiphol en het belang van een internationale luchthaven voor Nederland te waarborgen. De BRS vraagt al langer aandacht voor het ontbreken van de samenhang tussen ontwikkelingen en opgaven op het gebied van lucht en land. De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio moet deze samenhang herstellen.

Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving

In de uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio staan 33 concrete verkenningen, acties en besluiten die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Zo is er aandacht voor verminderen van geluidbelasting, verbeteren van luchtkwaliteit en de woningbehoefte in de Schipholregio. Ook het juridisch waarborgen van het opheffen van de reservering van ruimte van de parallelle Kaagbaan valt hieronder.

Andere belangrijke acties voor de gemeente Haarlemmermeer zijn het opstellen van een integrale gebiedsuitwerking voor Rijsenhout en de doorontwikkeling geluidadapief bouwen. De gemeente Haarlemmermeer pakt de uitwerking van deze twee onderwerpen op.

Wethouder Jurgen Nobel: “Samenwerking is van essentieel belang om evenwicht te vinden tussen economische ontwikkeling, leefbaarheid en de belangen van de inwoners. Samen dragen we bij aan het beperken van de impact van geluidsoverlast op de leefomgeving.”

Aan de slag

De uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio geldt als gezamenlijke inhoudelijke agenda en heeft daarnaast als doel de verantwoordelijkheden goed te organiseren. Rijk en regio gaan nu aan de slag met de uitwerking van de verschillende acties.

Schiphol gezien vanuit een vliegtuig

Rijk en regio werken samen in het programma NOVEX Schipholregio.