'Artist Impression', een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten

Beeldkwaliteitsplan Raadhuisplein naar gemeenteraad

24 mei 2023
Nieuws

Het Raadhuisplein in Hoofddorp moet een aantrekkelijk plein worden in Stadscentrum Hoofddorp. Het wordt een sfeervol en gezellig plein met daaromheen appartementen, horeca met terrassen en andere voorzieningen. De gemeente geeft de mogelijkheden en voorwaarden mee over de kwaliteit en het uiterlijk van de gebouwen. Dit samen heet een beeldkwaliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders stemde op dinsdag 23 mei in met het definitieve beeldkwaliteitsplan voor het Raadhuisplein en omgeving.

Het beeldkwaliteitsplan lag ter inzage tussen 16 maart en 27 april 2023. Hier zijn geen reacties op gekomen. Het beeldkwaliteitsplan wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Met dit beeldkwaliteitsplan zorgen we in het nieuwe centrum van Hoofddorp voor samenhang en staat de inwoner centraal. Zo wordt de stationsroute aantrekkelijker, worden er materialen gebruikt met een warme uitstraling en is er veel ruimte voor groen.”

Waarom is dit plan nodig?

In het beeldkwaliteitsplan staan uitgangspunten over de kwaliteit en de uiterlijke kenmerken van de verschillende gebouwen rondom het Raadhuisplein. Het regelt niet de plek, de hoogte of het gebruik van gebouwen. Het plan is nodig als toetsingskader voor de welstand bij aanvragen voor omgevingsvergunningen. Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling door de gemeenteraad toegevoegd aan de bestaande welstandsnota.

Volgende stappen

Naar verwachting beslist de gemeenteraad voor de zomer over het beeldkwaliteitsplan en wordt het plan vastgesteld. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Als de vaststelling door de raad bekend is gemaakt, is het geldend beleid en wordt het beeldkwaliteitsplan toegevoegd aan de bestaande welstandsnota. Een bouwaanvraag die binnen het gebied van dit beeldkwaliteitsplan valt, wordt vervolgens hieraan getoetst.

Kaartje van het gebied

Een kaartje van het gebied.