Een impressie van het nieuwe gebouw.

Bedrijfspand Zwanenburg omgebouwd tot zeventien appartementen

17 juni 2024
Nieuws, Wonen, Zwanenburg-Halfweg

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt in Zwanenburg een bedrijfspand aan de Wilgenlaan omgebouwd tot zeventien appartementen. Daarvoor vraagt het college de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Het huidige bedrijfspand telt twee lagen. Omdat het te dicht bij woningen staat, kan het niet goed genoeg als bedrijfspand gebruikt worden. Ook zijn de bereikbaarheid en logistiek onvoldoende. Daarom is gekeken naar een andere functie.

Woonfunctie

Wethouder Jurgen Nobel (Woningbouw): “Een woonfunctie is op deze plek het meest logisch, omdat er in de omgeving al voornamelijk gewoond wordt. Daarbij is er natuurlijk een enorme vraag naar woningen en is het gebouw relatief eenvoudig om te bouwen naar appartementen.” Het nieuwe gebouw neemt evenveel ruimte in als het oude, wel wordt er een extra etage op gebouwd.

Bestemmingsplan 

Het plan past nu niet in het bestemmingsplan en daarom is een omgevingsvergunning aangevraagd. Op de plek zijn nu alleen bedrijven toegestaan en het gebouw wordt met de extra etage tien meter hoog, terwijl nu maximaal zeven meter is toegestaan. Om  aan te tonen dat er met de nieuwe ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn positief beoordeeld.

Ter inzage 

De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp-omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd. Daarna kunnen zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de gemeenteraad een beslissing over de definitieve vvgb en het college over de definitieve omgevingsvergunning. Zowel de gemeenteraad als het college doen dit onder afweging van eventueel ingediende zienswijzen.

Een impressie van het nieuwe gebouw.

Een impressie van het nieuwe gebouw.