Auto elektrisch laden over de stoep toegestaan in Haarlemmermeer

Auto elektrisch laden over de stoep toegestaan in Haarlemmermeer

19 januari 2024
Duurzaamheid, Nieuwe energie, Nieuws

Steeds meer inwoners kiezen voor een elektrische auto. Daarom zijn er al veel verschillende manieren om een elektrische auto op te laden. Dit jaar komt er nog een vorm bij: de Verlengde Private Aansluiting (VPA). Vanaf 19 januari 2024 kunnen inwoners met een elektriciteitsaansluiting op eigen grond hun auto opladen die op een openbare parkeerplaats staat.

De VPA moet wel aan bepaalde regels voldoen. Een daarvan is dat de oplaadkabel die tussen de aansluiting en de auto over de stoep ligt, wordt afgedekt met een kabelmat. De gemeenteraad heeft op 18 januari 2024 ingestemd met die regels.

De oplaadkabel afdekken met een kabelmat

Inwoners die hun auto voor de deur willen opladen mogen dat alléén doen vanaf een elektriciteitsaansluiting op eigen grond. Daarnaast blijft de parkeerplaats waar de auto op staat openbaar. Die mogen inwoners niet opeisen. Ook moeten inwoners de oplaadkabel die tussen de aansluiting en de auto over de stoep ligt, helemaal afdekken met een kabelmat. Die kabelmat moet vanwege de veiligheid aan een aantal belangrijke eisen voldoen. Op de pagina ‘Elektrische auto opladen’externe-link-icoon zijn alle regels en eisen van een VPA en kabelmat te vinden.

Auto elektrisch laden over de stoep toegestaan in Haarlemmermeer

Een auto elektrisch laden over de stoep is toegestaan in Haarlemmermeer. Foto: Shutterstock

Onderzoek naar een Verlengde Private Aansluiting en kabelmatten 

De gemeente heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar een VPA. Daarbij is onder andere gekeken naar verschillende manieren om een oplaadkabel over de stoep te geleiden. Er zijn twee opties vergeleken: kabelgoottegels en kabelmatten. Uit die vergelijking blijkt dat een kabelmat méér voordelen heeft. Niet alleen is een kabelmat goedkoper in de aanschaf dan een kabelgoot, voor het aanleggen van zo’n goot moet ook een vergunning worden aangevraagd waarvoor de aanvrager moet betalen. Daarbij komt dat als een straat groot onderhoud krijgt de kabelgoten apart gehouden moeten worden en later volgens tekening teruggelegd. Dat brengt dus extra kosten voor beheer en onderhoud met zich mee. Omdat dat voor kabelmatten niet geldt heeft de gemeente voor die optie gekozen. Vanwege de veiligheid en toegankelijkheid worden er wel eisen gesteld aan de soort kabelmaten die zijn toegestaan

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer en Vervoer): “Steeds meer inwoners rijden elektrisch. Dat juichen we als gemeente toe en willen we graag stimuleren en faciliteren. Naast de 550 laadpunten die we in de gemeente al hebben willen we de lang gekoesterde wens inlossen van bewoners die hun auto voor de deur willen opladen maar geen eigen oprit hebben.”

Vragen of opmerkingen over een Verlengde Private Aansluiting? 

Voor vragen of opmerkingen over een Verlengde Private Aansluiting (VPA) kunnen inwoners contact opnemen met Matthew Vermeij, beleidsadviseur Ruimte, Economie en Duurzaamheid via: Matthew.Vermeij@haarlemmermeer.nl