Een sociale huurwoning zoeken verandert

Actief zoeken naar een woning loont vanaf 16 januari

11 januari 2023
Wonen

Inschrijven en langdurig plaatsnemen in de wachtkamer. Daar komt het huidige systeem voor het toewijzen van sociale huurwoningen in grote lijnen op neer. Maar daarin komt verandering met ingang van 16 januari in veertien gemeenten, waarvan Haarlemmermeer er één is. De inwoners die écht een woning nodig hebben en die dus actief zoeken, profiteren in het nieuwe systeem, dat overigens geen einde maakt aan lange wachttijden.

Woningzoekenden 

De veranderingen gaan specifiek de woningzoekenden aan die staan ingeschreven bij Woningnet Stadsregio Amsterdam en/of Woonmatch Waterland. De voorlichtingscampagne loopt al een tijd. Op de website socialehuurwoningzoeken wordt het nieuwe systeem uitgelegdexterne-link-icoon

Xandra van Ginkel, beleidsadviseur op het gebied van wonen bij de gemeente Haarlemmermeer, vindt de veranderingen een verbetering.

Waarom eigenlijk?

“De gemeente en de woningcorporaties willen er met dit nieuwe systeem voor zorgen dat de mensen die het hardst een woning nodig hebben, meer kans maken. Doordat zij vaak maar weinig inschrijftijd hebben, vallen zij nu tussen wal en schip. Straks kunnen zij extra punten opbouwen door actief te reageren en daarmee hun kans op een sociale huurwoning te vergroten.”

Waar doen Haarlemmermeerse woningzoekenden vanaf 16 januari goed aan en waaraan juist niet?

Op de website kijken wat het nieuwe systeem voor ze betekent en of ze in aanmerking komt voor situatiepunten.externe-link-icoon Als je niet met spoed een woning nodig hebt, hoef je niets te doen. Als je ingeschreven staat bij WoningNet bouw je elk jaar een wachtpunt op. Maar als je wél met spoed een woning nodig hebt, kun je extra punten opbouwen door actief te zoeken. Niet alleen de gemeente en de woningcorporaties staan klaar om te helpen, ook welzijnsorganisatie Meerwaarde en het Informatiepunt Digitale Overheid van onze bibliotheek. Bel gerust of loop even binnen.”

Extra punten opbouwen

Het lijkt erop dat het nieuwe systeem vooral in het voordeel is van degenen die actief zoeken en degenen die bijvoorbeeld uit elkaar gaan en daarom zogenoemde situatiepunten krijgen. Is dat eerlijk ten opzichte van de mensen die al veel langer staan ingeschreven?

“Wij willen dat sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Vooral jongeren en mensen met kinderen die scheiden of inwonen vallen nu vaak buiten de boot. Dit geldt ook voor mensen die al langer staan ingeschreven. Ook zij kunnen door actief te zoeken extra punten opbouwen of door veranderde omstandigheden in aanmerking komen voor situatiepunten.”

Een sociale huurwoning zoeken gaat veranderen

Een sociale huurwoning zoeken gaat veranderen

De kans dat woningzoekenden massaal op jacht gaan naar zoekpunten is gezien de grote woningnood niet geheel ondenkbeeldig. Als dat gebeurt, wat verandert er dan wezenlijk?

“Actief zoeken vraagt écht iets van de woningzoekenden: vier keer per maand reageren. En die zoekpunten bouw je ook weer af als je even niet reageert. Voor mensen die niet met spoed een woning nodig hebben zal die inspanning snel te groot zijn.”  

Urgent

In welke gevallen is een woningzoekende urgent en wat zijn de consequenties van het nieuwe systeem voor deze categorie?

“In noodsituaties - wanneer een woonsituatie zorgt voor ernstige geestelijke of lichamelijke klachten - kunnen inwoners nog steeds urgentie aanvragen. Dit verandert niet. Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet aan de voorwaarden voor urgentie voldoen, kunnen straks zoekpunten opbouwen en in sommige gevallen situatiepunten aanvragen.”

In deze regio is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning tien jaar. Wat verandert het nieuwe systeem daaraan?

“De schaarste lossen we niet op met een nieuw systeem. Wat verandert, is wie er als eerste in aanmerking komt voor de schaarse woningen. Het tekort kan alleen met bouwen worden weggewerkt. Haarlemmermeer heeft de ambitie  om tot 2040 minimaal 20.000 nieuwe appartementen en woningen te bouwen zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven) wonen. Minimaal de helft daarvan is betaalbaar, is het streven.”

Meer informatie: www.socialehuurwoningzoeken.nlexterne-link-icoon

De verschillende stappen schematisch weergegeven

Het zoeken naar een sociale huurwoning verandert