Luchtfoto van de wijk Floriande

Aanslag gemeentelijke belastingen in (digitale) brievenbus

21 februari 2023
Nieuws

Wie in Haarlemmermeer woont, ontvangt binnenkort een aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2023. Dat gaat over belastingen zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of onroerendezaakbelasting.

Inwoners ontvangen de aanslag in hun berichtenbox van MijnOverheid of per post in de brievenbus. Wie vragen heeft, kan terecht bij Cocensus. Deze organisatie regelt dat voor de gemeente Haarlemmermeer.

Het telefoonnummer van Cocensus staat op het aanslagbiljet. Dat is anders dan vorig jaar. Toen stond het telefoonnummer van de gemeente op de aanslagen. 2023 is overigens het laatste jaar dat Haarlemmermeerders met een hond daarvoor hondenbelasting moeten betalen.