Asielzoekers in het voormalige raadhuis

Aanpassing regioplan opvang asielzoekers vastgesteld

24 april 2024
Nieuws

Vanwege de landelijke Spreidingswet die op 1 februari jongstleden in werking is getreden heeft het college van burgemeester en wethouders 23 april 2024 het regioplan Kennemerland opvang asielzoekers met de nieuwe opgave in concept vastgesteld. Voor de gemeente Haarlemmermeer verandert de opgave voor het opvangen van asielzoekers 607 naar 1015.

Voor Haarlemmermeer geldt dat er al aan de taak wordt voldaan en dat de locatie Planeetbaan 2 in Hoofddorp duurzaam tot 2028 beschikbaar is voor asielopvang. In totaal betekent dat de gemeente in het aantal duurzame plekken achteruit gaat. Momenteel wordt dit bekeken en vinden er gesprekken plaats hoe dat in te vullen.  

regio

De regio Kennemerland waar Haarlemmermeer onder valt, vangt momenteel 2.170 asielzoekers op, voor een deel door de inzet van noodopvang. Het aandeel van Haarlemmermeer hierin is momenteel 1.076. De nieuwe opgave voor de hele regio bedraagt 3.347 duurzame asielopvangplekken. 

Dit besluit is een vervolg op de eerder vastgestelde nota ‘Definitief regioplan Kennemerland opvang asielzoekers’. Omdat de gemeenteraad van Haarlemmermeer al eerder had ingestemd met een opvanglocatie aan de Planeetbaan 2 te Hoofddorp, leidt dit collegebesluit niet tot nieuwe locatieonderzoeken of locatieaanwijzingen.

De opgave voor de gemeente Haarlemmermeer bedraagt de opvang van 1015 asielzoekers. Foto: Lumen Photo.