35 reacties Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040

16 december 2021
Nieuws

Dorpsraden, gemeentes uit de regio, ontwikkelaars van woningbouwprojecten, bewoners, Schiphol, de fietsersbond en anderen hebben een reactie gegeven op de omgevingsvisie van Haarlemmermeer. In totaal heeft de gemeente 35 van deze zienswijzen ontvangen.

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de gemeente. Haarlemmermeer wil doorgroeien van 157.000 inwoners in 2021 richting 200.000 inwoners in 2040. Haarlemmermeer wil een prettige gemeente zijn om te wonen en te werken. Het moet goed bereikbaar, schoon en groen zijn met veel plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bewegen in de buitenlucht. Een gemeente waar mensen gezond en veilig kunnen leven. 

Omgevingsvisie

Welvarend en met eigen sfeer

Haarlemmermeer wil ook een welvarende plek zijn met een sterke economie waar bedrijven zich graag vestigen. Bovendien willen we het karakter van Haarlemmermeer koesteren: het boerenlandschap, de polderwegen, de gemalen, de Ringvaart, maar ook de 31 dorpen en kernen met elk hun eigen sfeer en de bedrijven en de luchthaven. In de omgevingsvisie staat hoe al die zaken te maken hebben met elkaar en hoe de toekomst van Haarlemmermeer eruit ziet. 

Vragen over verkeer, gezondheid en groen

De ontwerp-omgevingsvisie was deze zomer gereed. In september en oktober kon iedereen zienswijzen indienen. 35 personen, organisaties en overheden hebben dat gedaan. Sommige zienswijzen gaan over een weg of route voor openbaar vervoer die er mogelijk in de toekomst komt, maar niet of juist wel op de kaart staat. Een andere gaat bijvoorbeeld over de spanning tussen woningen bouwen en gebieden open houden. Andere reacties zijn verzoeken om teksten in de omgevingsvisie aan te vullen of aan te passen of zijn vragen om uitleg. De vragen en opmerkingen gaan bijvoorbeeld over woningbouw, gezondheid en luchtkwaliteit, groengebieden en energievoorziening. 

Reacties maken de omgevingsvisie beter

Alle vragen en opmerkingen staan nu op een rij. In de ‘nota van beantwoording’ staat voor elk van de 35 zienswijzen een antwoord. Ook staat erbij of de omgevingsvisie is aangepast. Iedereen die een zienswijze heeft gestuurd, krijgt daarover bericht. Als de gemeenteraad de nota van beantwoording in 2022 vaststelt, is de nota definitief.

Slim omgaan met de ruimte die er is

Wethouder Mariëtte Sedee is blij en trots dat de omgevingsvisie nu bijna af is. "De zienswijzen die we hebben ontvangen, maken de omgevingsvisie nog completer. Het valt mij op dat veel Haarlemmermeerders zich zeer betrokken voelen bij hun omgeving. Ze spreken ons er echt op aan om kritisch te kijken wat mensen nodig hebben om hier goed te kunnen wonen en werken. De gemeenteraad bespreekt de omgevingsvisie begin volgend jaar. Als de raad de omgevingsvisie vaststelt, hebben we alles op een rij waar we rekening mee moeten houden als we besluiten nemen over nieuwe groengebieden, woningen, wegen en bedrijven. Zo kunnen we slim omgaan met de ruimte die er is."