Burgemeester Marianne Schuurmans met de Koninklijke onderscheidingen

22 Haarlemmermeerders krijgen lintje

26 april 2024
Nieuws

Het is traditie: net voor Koningsdag worden vrijwilligers met grote verdiensten voor de samenleving in het zonnetje gezet. Zij krijgen uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding. In Haarlemmermeer viel deze eer te beurt aan 22 inwoners. Met de woorden: ‘Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd…’ reikte burgemeester Marianne Schuurmans aan de volgende inwoners van Haarlemmermeer een Koninklijke onderscheiding uit.

Abbenes

Robertus Antonius Maria Jansen
De heer Rob Jansen is de drijvende kracht geweest in het voortbestaan van de jeugdafdeling van Sportvereniging Abbenes. In een klein dorp als Abbenes is het lastig om een team op de been te brengen. Rob bleef zich inzetten om voetbal mogelijk te maken voor de jeugd van het dorp. Hij verzorgde de wekelijkse trainingen. Mede dankzij Rob Jansen lukte het ieder jaar weer om een volledig elftal in te kunnen schrijven. Soms ging dat niet zonder de nodige noodgrepen, zoals het samenvoegen van verschillende leeftijdsklassen en het aanvragen van dispensatie. Rob Jansen regelde ook de scheidsrechters voor de wedstrijden. In de praktijk betekende dat, dat hij vaak zelf op het veld stond te fluiten. Hij is meerdere keren per week op het sportpark aanwezig als begeleider van de jeugd, maar ook achter de bar en als trainer. Rob Jansen is ook lid van het algemeen bestuur van de Sportvereniging Abbenes, waar naast voetbal ook de lokale tennisvereniging toe behoort. De functie van Rob is Coördinator Voetbal, waarbij hij de belangen van de voetbaltak behartigt. In deze hoedanigheid draagt hij bij aan het opstellen en bijstellen van het verenigingsbrede beleidsplan. Hij is aanwezig bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering, stuurt diverse commissies aan en is aanspreekpunt voor teamleiders, begeleiders, trainers en spelers. Ook is Rob verantwoordelijk voor wedstrijdzaken en materiaalbeheer.  

Voor zijn inzet wordt Rob Jansen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Rob Jansenexterne-link-icoon

Badhoevedorp

Lucia Maria Elisabeth van der Horst-Blekemolen
Voor de Heilig Hart Engelbewaardersparochie is mevrouw Luus van der Horst al jaren actief. Zij bemenst het secretariaat en doet daarnaast nog veel taken die daar niet onder vallen. Zij zit in diverse werkgroepen. In de Liturgiegroep bereidt Luus samen met anderen de diensten voor. Dat betekent teksten uitpluizen en liederen erbij zoeken. Voor de Catechese verzorgt zij de kinderwoorddiensten die zij samenstelt. Zij bereidt de eerste communicanten en hun ouders voor tijdens verschillende bijeenkomen. Dat doet zij ook voor het Doopsel en het Vormsel. Diaconie gaat om naastenliefde. Door de inzet van Luus van der Horst is er nieuw leven ingeblazen. Zo zijn er bijeenkomsten voor mensen die eenzaam zijn en worden er levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank in de vasten- en adventstijd. Gedurende lange tijd heeft mevrouw Van der Horst zich ingezet voor de gezamenlijke vastenmaaltijd in samenwerking met de PKN Pelgrimskerk in Badhoevedorp. 
Luus van der Horst is altijd redacteur geweest van het parochieblad Kerkklanken. Inmiddels is zij eindredacteur van het in een mooi, modern nieuw jasje gestoken blad. 

Voor haar inzet wordt Luus van der Horst-Blekemolen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Luus van der Horstexterne-link-icoon.

Goverdina Maria Verbeek-Kamerman
Mevrouw Riet Verbeek is niet alleen de drijvende kracht achter Inloophuis Esperanza, een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten in Badhoevedorp, dankzij haar is het inloophuis tot stand gekomen. Zij stuurt een groot team van vrijwilligers aan. Zij is altijd bezig met het benaderen van mensen, mensen enthousiasmeren, sponsors werven en evenementen organiseren die geld opleveren voor het inloophuis, zoals bijvoorbeeld de Samenloop voor Hoop in samenwerking met het KWF. Hiervoor heeft zij talloze mensen, bedrijven en organisaties benaderd. Het culinaire evenement Badhoevedorp Proeft is ook opgezet door Riet Verbeek. Naast de financiële kanten van het runnen van een inloophuis, zijn er ook de gasten. Die zijn voor Riet Verbeek het belangrijkste. Zij bedenkt zowel binnenshuis als buitenshuis welke activiteiten er georganiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld zwemmen of een boottocht. Ook de organisatie van informatiebijeenkomsten is bij haar in goede handen.
Naast al haar werk voor inloophuis Esperanza collecteert mevrouw Verbeek voor KWF Kankerbestrijding. Dat doet zij al vele jaren.  

Voor haar inzet wordt Riet Verbeek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Riet Verbeekexterne-link-icoon

Cruquius 

Robert Vos
De heer Rob Vos begon op ongeveer achtjarige leeftijd met honkballen in Heemstede. Daar ontstond zijn liefde voor de sport. Hij zet zich al vele jaren in voor de honkbalsport in Noord-Holland, voor de Little League in het bijzonder. Hij is een bevlogen en betrokken jeugdtrainer en coördinator voor het Little League-programma. Little League is een Amerikaanse sportorganisatie die zich inzet om wereldwijd jeugd honkbal en softbal te laten spelen. Vanaf de introductie van de sport in 2001 is Rob Vos betrokken bij de organisatie van het programma voor enthousiaste, ambitieuze en talentvolle jonge honkballers van verenigingen in Noord-Holland. 
Samen met drie anderen richtte de heer Rob Vos de Stichting Talentontwikkeling Honkbal Noord-Holland op ten behoeve van de sportontwikkeling in de provincie. Tientallen spelers uit de provincie hebben zich sportief kunnen ontplooien en een fantastische tijd gehad bij de Nighthawks, een samenwerking van The Bears, Alcmaria, Double Stars en The Herons. De stichting ging helaas aan het succes ten onder omdat clubs hun talenten verloren aan de Nighthawks. 

Voor zijn inzet wordt Rob Vos benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Rob Vosexterne-link-icoon

Halfweg

Margaretha Smit-Snijder
Mevrouw Margreet Smit Is sinds vele jaren actief bij de Voedselbank als coördinator bij het uitdeelpunt Zwanenburg/Halfweg, maar ook van Spaarndam. Zij geeft leiding aan een aantal vrijwilligers van de Voedselbank Haarlemmermeer om de pakketten te verstrekken. 
Al bijna 100 jaar wordt jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober de Samen op Weg Bazaar georganiseerd door de PKN-gemeente Halfweg-Zwanenburg. Margreet Smit is al 28 jaar de spil in de organisatie van de Bazaar. Dat betekent dat zij alles regelt: van de ontvangst en sortering van de goederen die binnenkomen tot beoordelen of het bruikbaar is. Ook doet zij de voorbereiding vooraf en de afhandeling na de Bazaar. 
Voor het Vakantiebureau was zij actief betrokken bij de uitvoering van vakantieweken. Samen met een team begeleidde zij de ouderengroepen waar ze verantwoordelijk was voor oudere mensen met een zorgvraag/handicap. Ook vervulde zij tijdens de vakantieweken de rol van coördinator van de teams. 
Margreet Smit is vrijwilliger bij de Zonnebloem waar zij gasten bezoekt en uitstapjes begeleidt, naast haar taak als bestuurslid bezoekwerk. Als bestuurslid houdt zij de gastenlijst bij, behandelt zij de aanvragen van nieuwe gasten en vrijwilligers en doet de intakegesprekken, waarna ze de gasten aan vrijwilligers koppelt.  
Of dat nog niet genoeg is, organiseert mevrouw Smit ook lange afstandswandelingen, was zij jeugdouderling bij de kerk, was zij actief bij het Rode Kruis voor de jeugd EHBO en maakte zij deel uit van het management voor kinderkoor de Houtrakkertjes. 

 Voor haar inzet wordt Margreet Smit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Margreet Smitexterne-link-icoon

Hoofddorp

Zahava Aliasi 
Zahava Aliasi kwam 39 jaar geleden uit Israël naar Nederland voor de liefde. Zij zag in het verrichten van vrijwilligerswerk een mooie kans om de taal te leren. Zo was zij van 1999 tot en met 2009 scheidsrechter voor de KNVB, zowel op de zaterdag (tot 2004) als op de zondag. Daarnaast heeft zij van 2005 tot 2007 voor de KNVB de functie praktijkbegeleider amateurvoetbal en van 2006 tot 2008 de functie van rapporteur amateurvoetbal vervuld. Ook deed ze vrijwilligerswerk voor VV UNO in Hoofddorp. Zij heeft daar een grote rol gespeeld in het bevorderen van een gezonde sportcultuur en het stimuleren van jeugdontwikkeling. Voor Jeugdland Hoofddorp is Zahava Aliasi actief als vrijwilliger op de woensdagmiddag waar ze leuke sportieve activiteiten bedenkt die met de kinderen doet die vaak te maken hebben met voetbal. Ze traint wekelijks straatjochies die op straat voetballen. Eerst in Amsterdam, nu in Haarlemmermeer. Ze organiseert verschillende runs en sponsorlopen. Daar houdt het organiseren voor Zahava niet op: ook het evenement Football & Culture organiseert ze twee keer per jaar. Hier komen voetbal en cultuur uit veel werelddelen bij elkaar. Ook het Haarlemmermeerse sport- en informatiedag voor senioren is bij Zahava in goede handen. Als bestuurslid van de Wijkraad Toolenburg komt zij op voor de belangen van de jeugd en de ouderen.

Voor haar inzet wordt Zahava Aliasi benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Zahava Aliasiexterne-link-icoon

Johannes Maria de Bats 
De heer Hans de Bats begon in 2008 als penningmeester bij Voedselbank Haarlemmermeer om een jaar later het voorzitterschap op zich te nemen. Hij is erg gemotiveerd om Voedselbank Haarlemmermeer te laten groeien en bloeien. Door de inzet van Hans zijn verschillende personen op cruciale posities terecht gekomen die Voedselbank Haarlemmermeer goed hebben kunnen laten functioneren. Hans heeft zich hier vanaf het begin volledig voor ingezet. Daarnaast heeft Hans de vele afgelopen jaren verschillende donateurs weten te bereiken en weten te overtuigen zich in te zetten voor de voedselbank. Deze inzet was soms in de vorm van zeer welkome financiële middelen, voedseldonaties of persoonlijke inzet van mensen. De interne drijfveer van Hans de Bats om samen met de andere vrijwilligers de armoede met voedselpakketten te lenigen is ook door de gemeente Haarlemmermeer zeer gewaardeerd. Dit heeft onder andere geleidt tot een intensieve samenwerking op het gebied van armoedebestrijding vanaf 2012. Op het gebied van de huisvesting van Voedselbank Haarlemmermeer heeft Hans er samen met de bedrijfsleider Hans Eijkemans voor gezorgd om een goed nieuw en betaalbaar onderkomen te zoeken en door het inzetten van zijn contacten is dat gelukt. Hans de Bats is het aanspreekpunt van de voedselbank naar buiten, onder andere voor Voedselbanken Nederland, Regionale bijeenkomsten, district, gemeente en alle andere instanties. 

Voor zijn inzet wordt Hans de Bats benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Hans de Batsexterne-link-icoon

Johannes Carolus Theodorus Eijkemans 
Na het beëindigen van zijn werkzame leven werd de heer Hans Eijkemans door de voorzitter van Voedselbank Haarlemmermeer gevraagd te helpen om de voedselbank die in die tijd 80 gezinnen van voedsel hielp, bij te staan. Hij heeft vanaf 2010 geholpen om er een goedlopend bedrijf van te maken waar op dit moment meer dan 400 gezinnen in Haarlemmermeer gebruik van maken. Er werken 175 vrijwilligers. In de afgelopen 13 jaar is Voedselbank Haarlemmermeer door de inspanningen van Hans Eijkermans een echt bedrijf geworden met verschillende afdelingen en 40 vrijwilligers die regelmatig inzamelingen in supermarkten organiseren. Er zijn nu acht uitdeelpunten met coördinatoren met een wisselend aantal vrijwilligers. Hans zorgt voor de inzameling van voedsel en heeft zo een groot aantal bedrijven aan de voedselbank weten te binden. In 2018 dreigde Voedselbank Haarlemmermeer de voordelige huisvesting in Hoofddorp te moeten verlaten. Toen heeft heeft Hans zich samen voorzitter Hans de Bats en het bestuur de mogelijkheden onderzocht en is het gelukt om een nieuw onderkomen te krijgen, waarbij Hans zijn schouders zette onder het ontwerp en het bewaken van de financiën. 

Voor zijn inzet wordt Hans Eijkermans benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Hans Eijkermansexterne-link-icoon.

Adriaan Antonie Colijn
Al ruim 40 jaar is Arjan Colijn wekelijks te vinden in het zwembad. Hij begon al jong met lesgeven. Arjan was vanaf de oprichting nauw betrokken bij zwemschool de Meer Zwemmers. Mede dankzij hem hebben vele kinderen met een (lichte) beperking hun zwemdiploma's kunnen halen. Want de zwemlessen zijn juist bedoeld voor kinderen die in het reguliere zwemonderwijs niet meekomen. Arjan Colijn was een van de initiatiefnemers van de cursus ‘Mijn Auto Te Water’. De cursus wordt nu achttien jaar gegeven. Het doel van de cursus is te leren hoe je zo veilig mogelijk je auto kan verlaten als deze te water geraakt is. Om deze cursus voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar te houden, zorgt een groep vrijwilligers ervoor dat de kosten zo laag mogelijk zijn. De ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil, waardoor deze cursus, mede door Arjan inmiddels is uitgebreid. Dat komt de veiligheid zeker ten goede.  

Voor zijn inzet wordt Arjan Colijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninkiljke onderscheiding aan Arjan Colijnexterne-link-icoon

Peter de Jong
Sinds jaar en dag zet Peter de Jong zich in voor de samenleving. Wekelijks is hij in het zwembad om mensen zich veiliger in het water te laten voelen. Naast zijn bestuursfunctie bij de zwemclub ZPCH gaf Peter de Jong er ook les. Bij deze lessen had Peter extra oog voor kinderen die meer moeite hadden om mee te komen in een groep. Hierdoor is Peter een eigen zwemschool gestart: de Meer Zwemmers. Bij deze zwemschool konden ook kinderen met een beperking terecht om te leren zwemmen. De lessen werden een op een of in hele kleine groepjes gegeven, mede door de hulp van veel vrijwilligers. Helaas houdt deze zwemschool na 22 jaar op te bestaan, door de terugloop van vrijwilligers. Samen met Arjan Colijn heeft Peter de Jong de cursus ‘Mijn Auto te Water’ opgezet. Met deze cursus leren mensen stap voor stap hoe ze moeten handelen als hun auto te water raakt. Een initiatief van onschatbare waarde voor de veiligheid van mensen in het waterrijke Nederland. 

Voor zijn inzet wordt Peter de Jong benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Peter de Jongexterne-link-icoon

Janni de Goede-Hooijer
Mevrouw Janni de Goede is al 25 jaar actief als vrijwilliger op de Openbare Basisschool de Octopus, de school waar haar kinderen naartoe gingen. Al snel raakte zij actief betrokken bij de werkzaamheden op de toen pas beginnende school met veel enthousiaste leerkrachten. Zij begon als klassenassistenten op deze school, in eerste instantie als begeleidster van een leerling in een rolstoel. Ze begeleidt kinderen bij het lezen, maar is daarnaast ook coördinator van het schoolzwemmen. Zij zorgt voor de planning, de bus, de hulpouders, en is al jarenlang contactpersoon tussen school en zwemschool. Honderden schoolkinderen hebben hun ABC-diploma behaald onder begeleiding van juf De Goede. Zij werkt met tomeloze inzet en energie voor de school. Zij voelt goed aan waar zij nodig is. Tussen de kinderen is zij als een vis in het water. Janni de Goede heeft op deze manier jarenlang leerkrachten ondersteund. Naast al haar werk op Obs de Octopus was Janni de Goede vrijwilliger bij de kinderknutselclub de Amazone. 
Niemand doet ooit vergeefs een beroep op Janni de Goede-Hooijer.

Voor haar inzet wordt Janni de Goede-Hooijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Janni de Goede.externe-link-icoon

Eduard Henri Strobel
De heer Ed Strobel is als vrijwilliger bij de activiteit Metgezel actief bij Humanitas Haarlemmermeer. Dit is de activiteit die zich richt op vriendschappelijk en adviserend huisbezoek. Het is bedoeld voor iedere inwoner van Haarlemmermeer die eenzaamheid ervaart bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, invaliditeit of ouderen die op zichzelf zijn aangewezen. 
Zwem- en waterpolovereniging ZV Haerlam is opgericht na een fusie van de verenigingen NVA/HHC en Rapido ’82. De vereniging telt zo’n 1000 leden en kent ook een aparte afdeling ‘zwemmen voor mensen met een beperking’, zodat mensen met een beperking ook kunnen genieten van de zwemsport. Ook hier zet Ed Strobel zich voor in. 
Niet alleen het zwemmen heeft de aandacht van Ed Strobel, hij zet zich ook in als vrijwilliger voor voetbalclub VV Schoten in Haarlem waar hij actief is als scheidsrechter. Hij fluit wedstrijden van de jongste jeugd tot en met de veteranen. Hierbij laat hij zijn kennis zien van de spelregels, maar ook zijn sportiviteit en onpartijdigheid vallen op. 

Voor zijn inzet wordt Eduard Henri Strobel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Eduard Strobelexterne-link-icoon

Nieuw-Vennep    

Martin Jan Peter Eversdijk
De heer Martin Eversdijk heeft zich op een bijzondere en uitzonderlijke manier verdienstelijk gemaakt voor de samenleving door een grote bijdrage te leveren aan het oplossen van grote en ingewikkelde zaken bij de Forensische Opsporing van de politie. Martin Eversdijk heeft ervoor gezorgd dat de doelmatigheid bij de politie vergroot werd. Hij wordt omschreven als een creatieve, gedreven doorzetter die op zoek is naar onmogelijke ideeën. Hij ging altijd op zoek naar nieuwe (forensische) oplossingen en technieken. Dat leverde nieuwe onderzoeken op en wetenschappelijke artikelen. Wat begon als een idee om bloed beter zichtbaar te maken, ging verder naar (DNA-vrije) producten om de forensische wereld te verbeteren. Ook stond de heer Eversdijk aan de wieg van een aantal nieuwe manieren van werken en nieuwe ontwikkelingen zoals een koffer voor de uniformdienst voor het veiligstellen van sporen, fotoconfrontatie op foto/videosysteem en bloedspooranalyse. Dit is nog maar een deel van zijn verdienste. Het werk van de heer Eversdijk beperkte zich niet alleen tot Nederland. In Nederland heeft de heer Eversdijk het vakgebied bloedspoorpatroonanalyse op de kaart gezet. In veel landen in Europa en Amerika is zijn werk bekend. Hij schreef verschillende boeken en wetenschappelijk artikelen over de patronen van bloedsporen.  

Voor zijn inzet wordt Martin Eversdijk benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Martin Eversdijkexterne-link-icoon.

Lianne Petrina van der Hek-Vermeer
Mevrouw Lianne van der Hek-Vermeer zet zich al jarenlang als teamlid en als teamleider in voor de Stichting Grote Witte Tent, een stichting die als sinds 1962 Nederlandstalig kerk- en recreatiewerk verricht in Dillingen in Luxemburg. Sinds 2013 is zij voorzitter van de stichting. Het gaat om kinder- en tienerclubs, sportieve activiteiten, droppings, bonte avonden, enzovoort. Ook worden er Nederlandstalige kerkdiensten georganiseerd voor vakantiegangers uit de wijde omtrek. 
Binnen de kerkenraad PG De Rank heeft Lianne van der Hek op een breed terrein een bijdrage geleverd aan de kerk. Zij leverde een bijdrage aan verschillende projecten en activiteiten. Ook was zij betrokken bij de wekelijkse erediensten.
Voor de Protestantse gemeente CorssPoint, een eigentijdse christelijke pioniersgemeente in Getsewoud leverde zij een bijdrage aan het grootste evenement in de wijk: de kerstwandeling, waaraan zo’n 3.000 wandelaars meedoen. Zij is ook verantwoordelijk voor de BHV en zij leidt de Crea-groep, die tweewekelijks op een creatieve manier een thema verwerkt. Sinds 2021 maakt Lianne deel uit van het kernteam van CorssPoint, dat functioneert als dagelijks bestuur. 
Lianne van der Hek ondersteunt haar schoonmoeder bij de bewind voering van haar zwager. 
Bij korfbalvereniging KIOS vervult zij diverse functies, waaronder scheidsrechter, trainer/coach en lid van de kascontrolecommissie.  

Voor haar inzet wordt Lianne van der Hek-Vermeer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Lianne van der Hekexterne-link-icoon

Alexandra Maria van Klink
Gedurende vele jaren heeft Alexandra van Klink zich op basisschool Bommelstein (het huidige De Wikkeling) ingezet als klassenmoeder, luizenmoeder en overblijfmoeder. Omdat leerkrachten steeds meer te doen krijgen, is de ondersteuning van vrijwilligers van onschatbare waarde. Het organiseren van en meehelpen met activiteiten zoals een sportdag, schoolreis, Sinterklaas en kerst. 
Voor de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Nieuw-Vennep is Alexandra een aantal jaar misdienaar/acoliet geweest. Daarnaast stelde zij het rooster voor misdienaren op en vervulde het misdienaarschap ook op momenten dat zij niet was ingeroosterd. 
Alexandra van Klink is penningmeester geweest bij het bestuur van de ondernemersvereniging Dorpshart Lisse. Daar werd nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Zij heeft voor de ondernemersvereniging een stevig administratief fundament neergezet, waar de vereniging nog elke dag plezier aan beleefd. 
Zwemvereniging De Watervrienden, een van de grootste verenigingen in Lisse, kende Alexandra als een bevlogen vrijwilliger. Zij hielp mee met de jaarlijkse uitwisseling met een zwemvereniging in Engeland. De organisatie was in haar handen. Daarnaast was zij kok tijdens het jaarlijkse zwemkamp. Alexandra van Klink collecteerde voor het KWF en was assistent van de coach van het voetbalteam van haar zoons. 

Voor haar inzet wordt Alexandra van Klink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Diana Johanna Anthony Mensink
Mevrouw Diana Mensink zet zich in voor de oudgedienden en de actief dienende vrouwelijke collega’s van de Koninklijke Marine. Zij is voor hen in de veteranenvereniging een integere vertegenwoordiger. Zij is Voorzitter, Plaatsvervangend Contactpersoon Veteranen en Nuldelijnshelper, wat wil zeggen dat zij in geval van nood direct hulp biedt aan veteranen bij inzet-gerelateerde problemen. Ook was zij voor deze vereniging actief in verschillende andere functies. Diana zet zich in het bijzonder in voor de veteranen in Haarlemmermeer. Zij weet als geen ander hoe belangrijk het is om persoonlijk contact te onderhouden en ervaringen van missies te delen. Samen met vijf andere veteranen heeft zij de stichting VOH opgericht, de stichting Veteranen Ontmoetingsplaats Haarlemmermeer. Een ontmoetingsplaats door en voor veteranen uit Haarlemmermeer en omgeving. 
Als actief dienend militair zet zij zich als bestuurslid in voor de Vereniging van officieren en oud-officieren van de Marine: ‘Onderlinge Bijstand’. Hier geeft ze advies bij het verlenen van (financiële) ondersteuning aan diegenen die dit nodig hebben. En na het overlijden van een veteraan geeft zij ondersteuning aan de nabestaanden. 
Als staande partner is Diana actief bij de rolstoeldansvereniging Jesdancers, onderdeel van de Stichting Jespa Sportinstuif voor gehandicapten in Leiderdorp. Ze doet mee aan trainingen van de dansgroep. 
Diana Mensink is actief lid bij de Carnavalsvereniging in Sneek.

Voor haar inzet wordt Diana Mensink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Zij kreeg de onderscheiding uitgereikt in Den Haag door de minister van Defensie.

Robert Gerardus Philemina de Kleijn
De heer Rob de Kleijn heeft zich in zijn lange onderwijsloopbaan van 44 jaar ingezet voor een aantal buitenschoolse activiteiten. Zo organiseerde hij als lid van het Kaj Munck College in Hoofddorp 29 jaar lang het zogenaamde Lentefeest: een driedaags Musicalachtig festival in de in schouwburg de Meerse, Ook organiseerde Rob de Kleijn tweemaal een reünie-bijeenkomst van respectievelijk de Uitermeer Mavo in Lisse (650 man) en het Fioretti College in Lisse (2300 man). Gedurende de coronaperiode was hij voorzitter van de Corona Werkgroep Fioretti College. Al deze activiteiten zorgen voor verbinding. 
Als enthousiaste vrijwilliger was Rob aangeschoven bij de denktank Lisse 825 jaar. Hij zorgde voor de verbinding met de jeugd tussen 12 en 18 jaar. Het maken van de langste bloemenslinger lukte mede door zijn gastvrijheid en het inzetten van leerlingen. 
Rob de Kleijn is bestuursvoorzitter van FC WC, een voetbalvereniging die in 2005 is ontstaan uit de fusie van S.V S.M.S. en W Nieuw Vennep. Ook heeft hij als beleidsverantwoordelijke samengewerkt met andere bestuursleden om de koers van FC WC uit te stippelen. Hier heeft hij bewezen een uitzonderlijke leider te zijn, niet alleen vanuit een zakelijk perspectief, maar ook vanuit de menselijke kant.  
In de jaren ’80 van de vorige eeuw was Rob de Kleijn jarenlang nauw betrokken bij Honkbal- en softbalvereniging Giants in Diemen, waar hij jaren bestuursfuncties vervulde, onder andere het voorzitterschap. 

Voor zijn inzet wordt Rob de Kleijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Lisse. 

Roselien Cornelia Strobbe
Mevrouw Roselien Strobbe is al jarenlang actief voor KNGF-Geleidehonden waar zij zorgt voor de opvoeding van de nieuwe lichting  geleidehonden gedurende de eerste maanden van hun leven. Deze honden zijn heel belangrijk voor de zelfstandigheid en vrijheid van blinden. De mensen moeten volledig op hun hond kunnen vertrouwen en aan de andere kant moet de hond ervoor zorgen dat hij zijn baasje door allerlei situaties loodst en dat hij zich niet laat afleiden. Roselien Strobbe heeft al jaren een moederhond in huis, die inmiddels vier nestjes heeft gekregen. Daar is zij 24 uur per dag mee bezig. Mevrouw Strobbe heeft ook vijftien pups opgevoed en acht daarvan zijn ‘afgestudeerd’ als blindengeleidehond. Het belang van een goed opgevoede en getrainde hond is erg groot. Opvoeding en socialisatie in het eerste levensjaar is maatgevend voor hoe goed een hond verder getraind kan worden en hoe de hond in het dagelijks leven functioneert. Dat kan niet zonder hondenmoeder. Zij zijn een onmisbare schakel in het doel van KNGF Geleidehonden: mensen met een beperking meer mobiliteit en zelfstandigheid geven met een professioneel opgeleide hulphond. 

Voor haar inzet wordt Roseline Strobbe benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Rosaline Strobbeexterne-link-icoon.

Rijsenhout

Paulina Harmanna Johanna Geertruida van Harskamp
Mevrouw Paula van Harskamp zet zich al jaren als vrijwilliger in voor verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer, waar haar vader gewoond heeft. Na haar pensionering begon het vrijwilligerswerk met het bakken van poffertjes voor de bewoners en bloemschikken met de bewoners. Ook verzorgt zij de tuin en de planten. Door haar input heeft zij een grote stempel gedrukt op de inrichting van de nieuwe binnentuin. Zij zorgt voor uitjes met de bus, speciale ontbijtjes, speurtochten, playbackshow en high tea voor de bewoners. Mevrouw Paula Harskamp is bij alle grote activiteiten van het verpleeghuis, zoals de wintermarkt, betrokken. Daarnaast begeleid ze bewoners als ze naar het ziekenhuis moeten. Paula Harskamp is algemeen lid van het bestuur van de stichting ‘Vrienden van Amstelring’. Zij is al jaren actief lid van de dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Als lid van deze club ondersteunt zij goede doelen als Het Vergeten Kind, de Historische Tuin Aalsmeer, Wensenambulance Amsterdam, Scouting Tiflo Aalsmeer, tour du ALS, Stichting Hulphond, CliniClowns, Free a Girl. Samen met clubleden organiseert zij een aantal evenementen en acties, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstmarkt. 
Als Paula Harskamp zich ergens in vastbijt, dan wordt het goed geregeld. 

Voor haar inzet wordt Paula van Harskamp benoemd tot Lid in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mevrouw Van Harskamp kreeg haar onderscheiding uitgereikt in Aalsmeer.  

Spaarndam

Stefan Alexander Gorter
De heer Stefan Gorter wordt omschreven als een vrijwilliger pur sang. Hij maakt al deel uit van het bestuur van Stichting Dorpsfeest Spaarndam vanaf de oprichting van de Stichting 25 jaar geleden. Tijdens de dorpsfeesten is de Stefan Gorter, net als zijn collega-bestuursleden actief om de feesten in goede banen te leiden. Zijn taken bij de Stichting zijn onder andere het zorgen voor consumptiemunten en toegangsbandjes, de begeleiding van bands en artiesten, verzorgen van promotiemateriaal, coördinatie van activiteiten tijdens het dorpsfeest. De Stichting Dorpsfeest Spaarndam organiseert ook de Sinterklaasintocht. Stefan Gorter coördineert deze. Hij zorgt voor de financiën, heeft contact met sponsoren, controleert de vergunningen, zorgt voor inhuur van licht en geluid en heeft contact met de plaatselijke supermarkt voor inkoop, kleurplatenactie en sponsoring. Ook verzorgt hij de communicatie met de grafisch vormgever en drukkerij. Naast zijn vrijwilligerswerk voor de Stichting Dorpsfeest Spaarndam is de heer Gorter ook vrijwilliger bij de voetbalafdeling van SV Spaarnwoude. Daar coacht hij teams en geeft hij keeperstrainingen. 

Voor zijn inzet wordt Stefan Gorter benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Stefan Gorterexterne-link-icoon

Silvain Jean Hendricus Benistant
Tijdens zijn tijd bij de Koninklijke Marine heeft de heer Silvain Benistant zich naast zijn reguliere werk ingezet om de acceptatie en gelijke behandeling van homoseksualiteit binnen de Marine en de krijgsmacht te bevorderen. Het doel was een positieve verandering in de miliatiare cultuur teweeg te brengen in een tijd waarin dat zeker niet vanzelfsprekend was. De heer Silvain Benistant zet zich al jaren in voor het onderhoud van Buitenplaats Elswout, in beheer bij Staatsbosbeheer. Iedere dinsdag gaat hij met een vaste club van vrijwilligers in weer en wind aan de slag met allerlei beheer- en onderhoudswerk. Zonder deze vrijwilligersclub zou de buitenplaats er niet zo mooi uit zien. Ook treedt Silvain in de weekenden af en toe op als gids op de buitenplaats. 
als sluiswachter van de Kolksluis in Spaarndam zet Silvain Benistant zijn ervaring als oud Marine officier in bij het exploiteren van de oudste schutsluis in Europa. Met grote overgave heeft hij zijn kennis en kunde overgedragen aan het team van sluiswachters. De Kolksluis is als onderdeel van de primaire waterkering een belangrijke schakel in de waterhuishouding en scheepvaartverbinding in West Nederland. Naast al zijn vrijwillige werkzaamheden deden mensen nooit tevergeefs een beroep op de heer Benistant. 

Voor zijn inzet wordt Silvain Benistant benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Silvain Benistantexterne-link-icoon

Vijfhuizen

Antonius van der Aar
De heer Ton van der Aar zet zich al jarenlang in voor het dorp Vijfhuizen en dan in het bijzonder voor sportvereniging DSOV. Hier heeft hij zich de afgelopen jaren in diverse rollen onmisbaar gemaakt. Hij begon als trainer/leider van het jeugdteam van zijn zoons. Na zijn trainerschap verruilde hij het gras voor de bestuurstafel en werd hij jeugdvoorzitter. In deze rol gaf hij sturing aan een aantal commissies binnen de vereniging. De heer van der Aar stond aan de wieg van het clubblad DSOVizier. In 2012 werd Ton voorzitter van de club en onder zijn leiding is een aantal grote mijlpalen behaald zoals een grote verbouwing van het clubhuis en uitbreiding van de kleedruimte en de aanleg van kunstgrasvelden. Na zes jaar voorzitterschap is Ton van der Aar benoemd tot erevoorzitter.
Sinds oktober 2021 is de heer Van der Aar voorzitter van de Dorpsvereniging Vijfhuizen, een vereniging met zo’n 1200 leden. Hij heeft de werkgroep Duurzaamheid opgericht voor de energietransitie en biodiversiteit. En hij heeft een bijdrage geleverd voor het tot stand komen van de werkgroep Verkeer. Met zijn gedrevenheid en enthousiasme betekent hij veel voor de inwoners van Vijfhuizen.  

Voor zijn inzet wordt Ton van der Aar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Ton van der Aarexterne-link-icoon.