Water, eiland en bos in recreatiegebied Spaarnwoude

20 miljoen euro van het Rijk voor leefbaarheid in de regio

12 februari 2024
Nieuws, Openbare ruimte

Het Rijk heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld om in onze regio de gezondheid van mensen en de sociale cohesie te verbeteren. Dat moet gebeuren door meer ruimte te geven aan vergroening, recreatie en ontspanning en ontmoeting en meer aandacht voor gezonder eten. Dit bedrag komt bovenop de 49 miljoen die de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort hiervoor toezeggen. Tot de zomer wordt deze zogeheten regiodeal verder uitgewerkt en vertaald in concrete projecten. Deze projecten zullen de komende jaren worden uitgevoerd.

'Meer groen aanleggen'

Wethouder Mariette Sedee: “Onze gemeente Haarlemmermeer bevindt zich in een economisch sterke regio, maar de brede welvaart staat onder druk. De meeste mensen hebben het goed, maar de welvaart komt niet bij iedereen terecht. We moeten hierin investeren door meer groen aan te leggen, de bereikbaarheid van het buitengebied te verbeteren en ontmoeting en beweging te bevorderen. Dat doen we samen met partners als GGD Kennemerland, woningcorporatie Ymere, recreatiepark Spaarnwoude, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN en waterbeheerder Rijnland.”

Kwetsbare wijken

De aanpak die wordt ondersteund door het Rijk is specifiek gericht op de bewoners van de meest kwetsbare wijken en richt zich op het realiseren van meer groen in deze wijken, betere bereikbaarheid van het buitengebied en het beter mogelijk maken van ontmoeten en bewegen. Onder meer een versterkt wandel- en fietsnetwerk naar het buitengebied en een klimaatadaptieve inrichting van de wijken staan op de agenda. Ook is het de bedoeling om de productie van gezond voedsel in wijk-, moes- en schooltuinen te stimuleren.

Regiodeal

Een regiodeal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Het kabinet stelt ruim 386 miljoen euro beschikbaar aan 22 regio's voor de uitvoering van plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin.

Water, eiland en bos in recreatiegebied Spaarnwoude

De bereikbaarheid van het buitengebied wordt verbeterd. Foto: Danny de Casembroot