.

Lincolnpark

Deze informatie gaat over Lincolnpark.
Overzichtskaart Lincolnpark 2018


Tussen Hoofdvaart, bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden.

De wijk bestaat uit twee fases: Lincolnpark Eerste Fase en Lincolnpark Tweede Fase. Lincolnpark Eerste Fase biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen waarvan 225 woningen voor mensen die met spoed een woning zoeken en statushouders (asielzoekers met een  - voorlopige - verblijfsvergunning). Lees meer over de Eerste Fase.

In Lincolnpark Tweede Fase, het grotere deel van Lincolnpark, komen woningen waarbij het uitgangspunt circulaire gebiedsontwikkeling is. Hier komen ook de schoolgebouwen van het Hoofdvaartcollege en De Linie, een sporthal en winkels (voor de dagelijkse boodschappen). Lees meer over de Tweede Fase.   

Opzet Lincolnpark

In de Essentiekaart De Parken staat een korte omschrijving van de opzet van de wijk.