.

Lincolnpark

Overzichtskaart Lincolnpark 2018


Tussen Hoofdvaart, Spoorlaan, bedrijventerrein De President en de Oude Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden.

Lincolnpark biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen waarvan 225 woningen voor mensen die met spoed een woning zoeken en statushouders (fase 1). Een statushouder is een asielzoeker met een (voorlopige) verblijfsvergunning. De voorbereidingen van de woningbouw van fase 1 zijn gestart. Lees meer over fase 1 of bekijk de totale opzet van de wijk: Lincolnpark circulair.

Opzet wijk

In de essentiekaart vindt u een korte omschrijving van de opzet van de wijk.