.

Lincolnpark

Deze informatie gaat over Lincolnpark.
Overzichtskaart Lincolnpark 2018


Tussen Hoofdvaart, Spoorlaan, bedrijventerrein De President en de Oude Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden.

Lincolnpark biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen waarvan 225 woningen voor mensen die met spoed een woning zoeken en statushouders (Eerste Fase). Deze woningen zijn gerealiseerd. Een statushouder is een asielzoeker met een (voorlopige) verblijfsvergunning. Lees meer over de Eerste fase of bekijk het overige deel: Tweede fase .

In fase 2 worden de resterende woningen gebouwd waarbij het uitgangspunt circulaire gebiedsontwikkeling is. Hier komen ook de schoolgebouwen van het Hoofdvaartcollege en De Linie.  

Opzet wijk

In de Essentiekaart De Parken vindt u een korte omschrijving van de opzet van de wijk.