Uitleg beschikking afvalstoffenheffing

Zamelt u in volgens de nieuwe manier van afval scheiden? Dan krijgt u een nieuwe aanslag als het tarief van uw nieuwe rolemmer hoger of lager wordt. Op deze pagina leggen we kort uit hoe dit werkt.

De verminderingsbrief

In de verminderingsbrief staat uw oude afvalstoffenheffing. Hierop staat het oude bedrag benoemd dat hoorde bij uw oude rolemmer. Dat is het bedrag dat u voor het huidige jaar aan afvalstoffenheffing moest betalen/al heeft betaald. Op deze aanslag wordt het bedrag voor de overgebleven maanden (vanaf het moment dat uw oude rolemmer voor Restafval is ingenomen) in mindering gebracht. Ook staat op deze aanslag hoeveel u terugontvangt. Dit is afhankelijk van wat u al heeft betaald.

De nieuwe aanslag

Afhankelijk van uw inzamelmethode en keuze voor de grootte van uw rolemmer, wordt de hoogte van de nieuwe aanslag bepaald. Op de nieuwe aanslag staat uw nieuwe afvalstoffenheffing. Deze is berekend voor de nog overgebleven maanden vanaf de maand waarin uw oude rolemmer voor Restafval is ingenomen. Op deze nieuwe aanslag staat ook hoe u kunt betalen en wat eventuele mogelijkheden zijn voor het betalen in termijnen. U moet zelf regelen dat u dit betaalt.

Heeft u toch nog vragen naar aanleiding van uw aanslagen? Neem dan contact op met gemeente Haarlemmermeer. Bel naar 0900 1852 of mail naar info@haarlemmermeer.nl