proefsleuf in de grond

Proefsleuven voor ondergrondse containers

12 januari 2021
Een nieuwe manier van afval scheiden

In 2021 gaat Haarlemmermeer over op een nieuwe manier van afval scheiden om het inwoners makkelijker te maken. Voor bewoners van flats en appartementencomplexen komen er ondergrondse containers. Om te bekijken waar deze in Haarlemmermeer kunnen komen, worden er proefsleuven gegraven.

Sleuven graven

Vanaf 18 januari start Bammens, in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, met het graven van proefsleuven op plekken waar mogelijk ondergrondse containers komen. Door het graven van de sleuven kan bekeken worden of er kabels of leidingen in de weg liggen. 

proefsleuf in de grond

Zo ziet een proefsleuf eruit. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

De ondergrondse containers zijn bedoeld voor bewoners van flatgebouwen en appartementencomplexen. Deze bewoners kunnen hun afval dan gescheiden weggooien in nabije containers voor GFT en Etensresten, Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken, Papier en Restafval.

Geschikte locaties

Met het graven van de proefsleuven wordt bekeken of de locaties die zijn bedacht voor de ondergrondse containers ook echt geschikt zijn. Er wordt een klein gat in de grond gemaakt van ongeveer 80 centimeter diep. Na afloop van het onderzoek wordt de plek meteen weer hersteld. De werkzaamheden nemen ongeveer een dag per locatie in beslag.  

Het graven van een proefsleuf betekent niet automatisch dat op die locatie de containers komen. Ook op alternatieve locaties worden proefsleuven gegraven. De locaties zijn verspreid over de hele gemeente. Inwoners ondervinden weinig hinder van de werkzaamheden. In totaal duurt het graven op verschillende locaties in de gemeente enkele maanden.

Locatieplan

Zodra de locaties van de ondergrondse containers bekend zijn, maakt de gemeente een locatieplan. Inwoners die belanghebbende zijn, worden hierover per brief geïnformeerd. Zij kunnen op het locatieplan een zienswijze indienen bij de gemeente, als zij dat willen. In het definitieve locatieplan wordt rekening gehouden met deze zienswijzen.  

Nieuwe manier van afval scheiden

Vanaf 2021 gaat Haarlemmermeer over op een nieuwe manier van afval scheiden. Deze manier maakt het inwoners makkelijk om hun afval goed te scheiden. Want door afval goed te scheiden, kunnen grondstoffen, zoals Plastic en GFT en Etensresten, opnieuw gebruikt worden. De nieuwe manier wordt wijk voor wijk ingevoerd. Als hun wijk aan de beurt is, worden inwoners worden hierover per brief geïnformeerd. Meer informatie over de nieuwe manier van afval scheiden in Haarlemmermeer staat op de website van de gemeente.