nieuwe manier van inzamelen

Nieuw voorstel afval scheiden naar gemeenteraad

24 april 2020
Een nieuwe manier van afval scheiden

De gemeente werkt al langere tijd aan een plan voor een nieuwe manier van afval scheiden om zo minder restafval in te zamelen en grondstoffen (zoals plastic en etensresten) te hergebruiken. Vorig jaar september bleken de kosten voor dit plan hoger dan we konden voorzien. De gemeente heeft onderzocht welke aanpassingen mogelijk zijn om de stijging van de kosten voor inwoners te beperken. Dinsdag 21 april besprak het college van burgemeesters en wethouders het aangepaste plan.


In het aangepaste plan worden een aantal wijzigingen gedaan ten opzichte van het oude plan:  

  • Er komt geen aparte rolemmer voor tuinafval. Huishoudens met rolemmers behouden hun rolemmer voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E). Deze wordt, net als nu, 42 keer per jaar geleegd; 
  • Huishoudens met rolemmers krijgen standaard een 80 liter rolemmer voor restafval. Tegen een duidelijk hogere prijs kunnen zij kiezen voor een rolemmer van 140 liter; 
  • Bij hoogbouw worden de ondergrondse containers meer bij elkaar geplaatst. De loopafstanden naar de ondergrondse containers zijn aangepast om dit mogelijk te maken; 

We stappen af van het systeem Blipvert voor het inzamelen van klein chemisch afval (KCA). Inwoners kunnen met hun KCA goed terecht bij winkels waar de producten worden verkocht, de KCA-wagen of bij de milieustraten van Meerlanden.

nieuwe manier van inzamelen

Kosten 

Het plan om de nieuwe manier van afval scheiden in te voeren is in november 2018 al door de gemeenteraad goedgekeurd. Maar tijdens de voorbereiding ervan in 2019 waren de kosten en opbrengsten van afvalinzameling plotseling flink veranderd. Dit had 3 redenen:  

De landelijke belasting op het verbranden van restafval was verdubbeld; 
De vervuiling (en daarmee afkeur) van gescheiden plastic was hoger dan voorzien. Hierdoor waren inkomsten lager; 
De inkomsten die de gemeente ontvangt voor herbruikbare grondstoffen (zoals etensresten, plastic en papier) waren gedaald.  
Het invoeren van de nieuwe manier van afval scheiden werd daarom uitgesteld en het plan moest worden aangepast. 

Minder restafval

In Haarlemmermeer gooit elke inwoner gemiddeld 187 kilo restafval per jaar weg. Samen werken we aan het behalen van de landelijke doelstellingen voor restafval. Een haalbaar doel, want ons restafval bestaat nog voor 80% uit bruikbare grondstoffen. Denk aan plastic, etensresten of papier. 

"We passen het plan voor de nieuwe manier van afvalinzameling aan, maar het doel blijft onveranderd. We moeten een groter deel van ons afval scheiden en per huishouden veel minder restafval inleveren dan we nu doen. Het doel blijft 30 kilo restafval per inwoner in 2025."

Wethouder Sedee (Milieu)

Om dit te bereiken is het belangrijk om een nieuwe manier van afval scheiden in te voeren in Haarlemmermeer. Hiermee helpt de gemeente mensen om hun afval beter te scheiden. De basis voor het plan is de eerder gehouden afvalproef Winst uit je Afval. 1000 huishoudens uit 3 verschillende wijken bedachten samen met een afvalcoach een systeem dat past bij hun wijk. Dit hebben zij vervolgens een half jaar getest. Door de hoge kosten en tegenvallende resultaten in de laagbouwwijk met ondergrondse containers, was al besloten om dit systeem niet in te voeren in de hele gemeente. Als de raad instemt met het aangepaste voorstel, gaat de gemeente de nieuwe manier van scheiden wijk voor wijk invoeren. De 2 wijken waar de afvalproef met succes is afgerond (Rijsenhout-Zuid en Linquenda), zijn dan als eerste aan de beurt.  

Vervolg in de gemeenteraad 

Het raadsvoorstel wordt volgens de planning nog voor de zomer in een informatieve sessie aan de gemeenteraad toegelicht. In een volgende vergadering wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen. De datum van deze raadsvergadering wordt bekendgemaakt via www.haarlemmermeer.nl/afvalscheiden. Inwoners kunnen de vergadering online volgen en als zij willen hun invloed uitoefenen.