nieuwe manier van inzamelen

Gemeenteraad akkoord met nieuw plan afval scheiden

29 mei 2020
Een nieuwe manier van afval scheiden

Donderdagavond 28 mei heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer ingestemd met het aangepaste plan VANG (Van Afval- naar Grondstoffeninzameling), voor een nieuwe manier van afval scheiden. Dankzij deze aanpassingen is het mogelijk de stijging van de kosten voor inwoners te beperken en van start te gaan met de invoering. In 2020 moet de nieuwe manier van afval scheiden al in de eerste wijken worden ingevoerd.

Met de aanpassingen komt de nieuwe manier van afval scheiden er als volgt uit te zien:  

Laagbouw met rolemmers

In het oorspronkelijke plan van eind 2018 kregen bewoners van laagbouwwijken 4 rolemmers. In het nieuwe plan worden dat er 3. Huishoudens behouden hun rolemmer voor Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT+E). Deze wordt, net als nu, 42 keer per jaar geleegd. Daarnaast komt er een rolemmer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) bij. Deze wordt 26 keer per jaar geleegd. De huidige rolemmer voor Restafval wordt vervangen voor een 80-liter rolemmer. Tegen een hogere prijs kunnen inwoners kiezen voor een rolemmer van 140 liter. Deze rolemmer wordt 13 keer per jaar geleegd. Dat is mogelijk, omdat de hoeveelheid Restafval veel minder zal zijn. Het grootste deel van het afval kan straks namelijk in de rolemmers voor PBD en GFT+E. Bewoners uit Rijsenhout-Zuid wisten tijdens de afvalproef op deze manier de hoeveelheid Restafval terug te brengen naar 47 kilo per inwoner per jaar. Papier en Glas kunnen inwoners blijven weggooien in de ondergrondse containers bij brengparkjes en supermarkten.

Hoogbouw

Inwoners van hoogbouwwijken krijgen dicht bij de entree van hun flatgebouw of appartementencomplex een ondergrondse container voor GFT+E. Daarnaast worden er brengparkjes met ondergrondse containers geplaatst voor PBD, Papier en Restafval. In het nieuwe plan zijn de maximale loopafstanden naar de containers aangepast om dit mogelijk te maken. Glas kunnen inwoners kwijt in de ondergrondse containers in brengparkjes, zoals dat nu ook al kan.

Laagbouw met ondergrondse containers

In wijken waar bewoners afval nu alleen in ondergrondse containers weggooien, verandert op dit moment nog niets. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om op termijn ook voor dit type wijken tot aanpassingen te komen.

Geen Blipverts meer 

Verder wordt ook afgestapt van het systeem Blipvert. Dit zijn inzamelstations voor inktcartridges, batterijen, cd’s, dvd’s, spaarlampen, telefoons en overige kleine elektrische apparaten. Inwoners kunnen met dit afval goed terecht bij winkels die deze producten verkopen, de KCA-wagen of bij de milieustraten van Meerlanden.  

Minder Restafval, meer grondstoffen

In Haarlemmermeer gooit elke inwoner gemiddeld 187 kilo Restafval per jaar weg. “Een groot deel daarvan is helemaal geen echt Restafval, maar grondstoffen die we kunnen hergebruiken”, zegt wethouder Mariëtte Sedee.

"Op dit moment bestaat het Restafval in Haarlemmermeer nog voor 92 procent uit grondstoffen zoals plastic, blik en etensresten. Dit belandt nu allemaal in de verbrandingsoven. Dat is zonde! Het is beter voor het milieu en voor de portemonnee als we die grondstoffen apart inzamelen en alleen echt Restafval verbranden. Op die manier werken we samen aan het behalen van de landelijke doelstellingen voor Restafval, namelijk 30 kilo Restafval per inwoner in 2025. "

Wethouder Mariëtte Sedee
nieuwe manier van inzamelen

Invoering nieuwe systeem

De nieuwe manier van afval scheiden wordt wijk voor wijk ingevoerd. De wijken waar de eerdere afvalproef met succes is afgerond (Rijsenhout-Zuid en Linquenda) zijn als eerste aan de beurt. De verwachting is dat dit nog in 2020 gebeurt. De rest van de gemeente volgt in 2021. Inwoners worden op hun huisadres geïnformeerd zodra hun wijk aan de beurt is. Wilt u meer informatie over de nieuwe manier van afval scheiden en de invoering? Houd dan de website www.haarlemmermeer.nl/afvalscheiden in de gaten.