Voorlopige wijziging blauwe zones Halfweg

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de inwoners gezocht naar een oplossing voor de parkeerdruk in het gebied rond het station in Halfweg. Daaruit kwam naar voren dat een blauwe zone gezien wordt als een mogelijkheid om de parkeerdruk te verlagen. Tijdens de informatieavond van 18 juni 2018 hebben bewoners van de Oranjebuurt aangegeven dat zij ook graag een blauwe zone zien in hun wijk. Mede naar aanleiding van deze inbreng heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten om in verschillende wijken in Halfweg een blauwe zone in te voeren.

 

Bezwaren

Inmiddels heeft de gemeente Haarlemmermeer een aantal bezwaren ontvangen, waaruit blijkt dat invoering van een blauwe zone in het gebied tussen de N200, de Oranje-Nassaustraat en de Zwanenburgerdijk niet bij alle betrokkenen draagvlak heeft. Daarom is nog eens goed gekeken naar de invoering. Op basis hiervan is besloten om de invoering van de blauwe zone in de Oranjebuurt voorlopig uit te stellen. De invoering van de blauwe zone in het gebied ten noorden van het station tussen Houtrakkerweg, Bauduinlaan en Spaarndammerweg en ten zuiden van het station bij de Haarlemmerstraatweg gaat wel door.

Een bord dat de blauwe zone aangeeft

Dit bord markeert de blauwe zone. Foto: Margo Oosterveen

 

Onderzoek

Aan de hand van de ontvangen bezwaren gaat de gemeente Haarlemmermeer onderzoeken wat de wensen van de inwoners zijn. Natuurlijk worden de inwoners betrokken bij dit onderzoek. Zodra de uitkomsten bekend zijn, volgt meer informatie.

Gepubliceerd op: 
14 mei 2019