.

N200

De nieuwe N200

De N200 heeft de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt ondergaan met groot onderhoud aan de dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen en bruggen, herinrichting van de weg en de aanleg van een ecopassage. De nieuwe boezembrug en de herinrichting van de weg maken Halfweg groener en veiliger. Zo passen ze meer bij het dorpse karakter van Halfweg en gaan de leefbaarheid en verkeersveiligheid erop vooruit.

Haarlemmerstraatweg

De werkzaamheden aan de N200 waren eind 2020 klaar. Als laatste werkt de gemeente Haarlemmermeer aan de herinrichting van de Haarlemmerstraatweg (F200). Meer informatie staat hier.

Waar is aan de N200 gewerkt?

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op en rond de N200 tussen NS-station Halfweg tot voorbij de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam. Dit gebeurde in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet. Kijk voor alle informatie en de planning op de site van De Nieuwe N200.

Werkzaamheden N200

Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden aan de N200 gestart. Weggebruikers hadden te maken met een nieuwe verkeerssituatie op de N200 (Haarlemmerweg). Tussen Amsterdam en Halfweg werd één rijbaan voor lange tijd afgesloten en verkeer kon alleen via de andere rijbaan rijden. Dit veroorzaakte, zeker in de ochtendspits, verkeershinder op de A200 voor Halfweg richting Amsterdam.   Niet alleen de N200 werd drukker door de werkzaamheden. Ook het omliggende wegennet kreeg te maken met meer drukte. Om vertragingen te voorkomen, werd verkeer via borden omgeleid over de A5 of A9-A4-A10. Langs de weg kwamen borden met de actuele reistijd met de snelste routes.

Ga goed voorbereid op weg

Op www.denieuwen200.nl was via een aantal camera’s live te zien wat de situatie op de weg is. De site bevat daarnaast een routeplanner voorzien van alle actuele afsluitingen en omleidingsroutes. Dit geldt ook voor de navigatieapps Google Maps en Waze.

Vervanging boezembruggen

De twee boezembruggen in Halfweg zijn ook vervangen. Dat gebeurde niet gelijktijdig. Doordat de bruggen één voor één werden vervangen, kon het verkeer ook tijdens de werkzaamheden doorgaan. De bocht werd scherper om auto's rustiger over de brug te laten rijden.

Download de app

Speciaal voor dit project is de N200 Bouwapp ontwikkeld voor smartphone of tablet met informatie en nieuws over de voortgang, planning en hinder die inwoners of ondernemers kunnen ervaren tijdens de werkzaamheden. De 'N200 Bouwapp' is gratis voor zowel Android en IOS apparaten in de App / Play store. Wie vragen of klachten heeft over de werkzaamheden, kan contact met de aannemer opnemen via de app of via info@een200.nl.

Contact

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met het projectbureau: www.denieuweN200.nl/contact