Zaterdag 4 mei dodenherdenking

4 mei 2019

Badhoevedorp

Pelgrimskerk, Havikstraat 5 in Badhoevedorp
Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker legt een krans namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer.

Programma
19.00 uur          Bezinningsbijeenkomst in de kerk
19.45 uur          Start herdenking bij monument, Snipstraat 2
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.03 uur          Kranslegging bij het monument  met aansluitend bloemen défilé
 
Om 15.00 uur is er een herdenkingssamenkomst in De Meerwende, Kamerlingh Onneslaan 131.

Verzetsmonument in Hoofddorp

Verzetsmonument in Hoofddorp. Foto: Ger Zijlstra.
 

Cruquius

Dorpshuis Oude Fort, Oude Spaarneweg 57 in Cruquius 
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is gemeenteraadslid Maaike Ballieux-Hamel.
 
19.30 uur          Ontvangst in Dorpshuis Oude Fort
19.45 uur          Vertrek naar de vrijheidsboom en het monument gevolgd door toespraken van gemeenteraadslid Maaike Ballieux-Hamel namens
                          het gemeentebestuur van Haarlemmermeer en een vertegenwoordiger van de dorpsvereniging
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Kranslegging door gemeente Haarlemmermeer, de dorpsraad gevolgd door bloemen
                          defilé
 

De Kaag/Buitenkaag/Abbenes

Dorpshuis “De Ontmoeting”, Hoofdweg 2036 te Buitenkaag
Gemeenteraadslid Johan Rip legt een krans namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer.
 
Programma
19.30 uur          Stille tocht richting monument De Naald vanuit het dorpshuis De Ontmoeting
19.50 uur          Aankomst bij het monument
19.55 uur          Voorwoord O.C. Kaag m.b.t. gebeurtenis rond monument
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.05 uur          Toespraak door wethouder Inge van der Meer namens gemeente Kaag en Braassem
20.12 uur          Gezamenlijke kranslegging door gemeenten Kaag en Braasem en Haarlemmermeer, gevolgd door gedichten door schoolkinderen,
                         bloemlegging dorpsraden en Oranjevereniging en bloemen defilé
 

Halfweg

PKN-kerk, Wilhelminastraat 15 in Halfweg
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is wethouder Jurgen Nobel.

Programma
19.00 uur          Dienst in PKN-kerk
19.30 uur          Stille tocht naar het monument Halfweg hoek Dubbele Buurt/ N200
19.58 uur          Taptoe
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.04 uur          Kranslegging     
20.06 uur          Toespraak door wethouder Jurgen Nobel namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
20.13 uur          Einde programma
 

Hoofddorp

Burgerzaal in het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is burgemeester Onno Hoes.
 
Programma
19.00 uur          Start herdenkingsbijeenkomst in de Burgerzaal van het raadhuis met medewerking van mannenkoor Zang en Vriendschap
19.15 uur          In gesprek met Moche Gaaton over zijn onderduikperiode in Haarlemmermeer
19.28 uur          Gedicht “Vrijheid” door polderdichter Mirjam Noach
19.36 uur          Vertrek naar het verzetsmonument aan de Nieuweweg
19.45 uur          Toespraak door burgemeester Onno Hoes namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
19.53 uur          Muziekvereniging Excelsior speelt
19.58 uur          Taptoe
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.05 uur          Kranslegging door gemeente Haarlemmermeer met de heer Gaaton en de heer De Vaal, Oranje Comité Hoofddorp, Islamitische Raad
                         Haarlemmermeer en de Raad van Kerken, Rode Kruis Haarlemmermeer gevolgd door bloemen defilé.
 

Nieuw-Vennep

De kerk van het “Apostolisch Genootschap”, Zuiderdreef 3 in Nieuw-Vennep
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is wethouder Marjolein Steffens-van de Water.
 
Programma
19.00 uur         Aanvang gezamenlijke herdenkingsdienst Apostolisch Genootschap
19.40 uur         Verzamelen op het parkeerterrein bij de kinderboerderij
19.45 uur         Vertrek naar het monument
19.52 uur         Welkomstwoord door Oranjevereniging Beatrix
19.56 uur         Kranslegging door gemeente Haarlemmermeer
19.59 uur         “Last Post”
20.00 uur         Twee minuten stilte
20.02 uur         Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.05 uur         Toespraak door wethouder Marjolein Steffens – van de Water namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
                         Toespraak basisschool – mevrouw Irene Nothdurft-Terlouw
20.20 uur         Kranslegging door scholen, stichtingen en verenigingen van Nieuw-Vennep

Rijsenhout

Monument, Leimuiderdijk 186 in Burgerveen
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is wethouder Marja Ruigrok.
Programma
19.40 uur          Verzamelen bij het monument op de Leimuiderdijk
19.45 uur          Muziek
19.50 uur          Welkomstwoord namens de Dorpsraad
19.55 uur          Voordracht door leerlingen van groep 7 en 8 van De Zevensprong
19.59 uur          “Last Post”
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.04 uur          Kranslegging door gemeente Haarlemmermeer en anderen
20.10 uur          Toespraak door wethouder Marja Ruigrok namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
20.17 uur          Afsluiting herdenking door de Dorpsraad
 

Spaarndam

Kerkplein in Spaarndam
Wethouder Mieke Booij en kinderburgemeester Julia Pieters leggen een krans namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
 
Programma
19.25 uur          Aanvang herdenkingsplechtigheid op het Kerkplein
19.59 uur          “Last Post”
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Ontsteken van de vlam bij het gedenkteken aan het Kerkplein
20.03 uur          Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.10 uur          Kranslegging en bloemen defilé

Vijfhuizen

Dorpshuis d'Ouwe Waterwolf, Kromme Spieringweg 436 te Vijfhuizen
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is gemeenteraadslid Beryl van Straten.
 
Programma
19.30 uur          Verzamelen bij Dorpshuis d’ouwe Waterwolf
19.40 uur          Stille tocht naar het monument, hoek Zijdewinde/Rowlandstraat
19.50 uur          Toespraak door gemeenteraadslid Beryl van Straten namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
19.58 uur          Taptoe
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
20.04 uur          Kranslegging
 
 

Weteringbrug

Dorpshuis De Kern, Lisserweg 1a, Weteringbrug 
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is Voorzitter raadswerkgroep communicatie Gerdien Knikker


Programma
19.25 uur          Aanvang in Dorpshuis De Kern
19.29 uur          Welkomstwoord
19.32 uur          Verhaal door plaatselijke Libanon veteraan 
19.39 uur          Muziek
19.41 uur          Toespraak door Voorzitter raadswerkgroep communicatie Gerdien Knikker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
19.48 uur          Gedicht
19.52 uur          Muziek
19.55 uur          Iedereen verplaatst zich naar het monument buiten
19.58 uur          Taptoe
20.00 uur          Twee minuten stilte gevolgd door het Wilhelmus
20.04 uur          Kranslegging door gemeente Haarlemmermeer

Na afloop is iedereen welkom voor koffie/thee in dorpshuis de Kern.
 

Zwanenburg

PKN-kerk, Wilhelminastraat 15 te Halfweg
Spreker namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer is gemeenteraadslid Paul Meijer.
 
Programma
19.00 uur          Dienst in PKN-kerk, Wilhelminastraat te Halfweg
19.30 uur          Stille tocht naar het monument aan de Wilgenlaan in Zwanenburg
19.58 uur          Taptoe
20.00 uur          Twee minuten stilte
20.02 uur          Kranslegging gevolgd door het Wilhelmus
20.05 uur          Toespraak door gemeenteraadslid Paul Meijer namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
20.14 uur          Gedicht door Hanny Meijer van de Dorpsraad
20.17 uur          Dankwoord en wegzending
 
 

Verzetsmonument in Hoofddorp