.

YouChoose

Het (steek)wapenbezit onder jongeren is niet normaal. (Steek)wapens zijn in veel situaties zelfs verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Haarlemmermeer is helaas geen uitzondering. Erger nog, er heeft zich in onze gemeente al een aantal incidenten voorgedaan. In december 2019 viel er zelfs een dodelijk slachtoffer in Hoofddorp, waarbij de daders jongens van 15 en 16 jaar waren. Deze verschrikkelijke gebeurtenis en het (steek)wapenbezit dat jongeren normaal gaan vinden, vormen de directe aanleiding van de campagne: YouChoose.

Campagne YouChoose

Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie een campagne gestart: YouChoose. De gemeente heeft hiervoor Soapbox jongerenmarketing, ingehuurd. De campagne stelt jongeren voor de keuze: wil jij indruk maken bij je vrienden door een mes te dragen? Of wil je respect krijgen doordat je goed bezig bent? YouChoose! Kijk voor meer informatie over de campagne op de campagnepagina.

Ga het gesprek aan  

De gemeente wilt u aanmoedigen om over het (steek)wapenbezit onder jongeren, met uw kinderen of met de jongeren met wie u werkt in gesprek te gaan. Want zij kunnen zonder dat u het weet, een mes of een ander wapen bij zich dragen. Daardoor vormen zij niet alleen een gevaar voor anderen, maar ook voor zichzelf. In de campagne richten wij ons op alle jongeren in Haarlemmermeer, van Badhoevedorp tot Lisserbroek, van villawijk tot volksbuurten, van leerlingen van het gymnasium tot vmbo’ers en op jongeren met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond.

Wilt u hierover met iemand praten? Dan kunt u contact opnemen met MeerWaarde.
Ook kunt u terecht bij het CJG Centrum Voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer

Uw vragen over de campagne kunt u stellen aan de gemeente via: youchoose@haarlemmermeer.nl

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw wijkagent, ook als u zich zorgen maakt over (steek)wapenbezit in uw omgeving. Via: 0900 8844 of de website van de politie

Videoboodschap voor ouders

Nieuws

 • Leerlingen Haarlemmermeer Lyceum tegen messen

  Van links naar rechts: Noa Dikkeboom, Sjoerd Allewijn en Lisa van der Post op het Haarlemmermeer Lyceum
  Het is een groot probleem: jongeren die met messen lopen. Ook Haarlemmermeer ontkomt hier niet aan. De gemeente probeert met de campagne YouChoose jongeren te laten zien dat ze een keuze kunnen maken tussen messen en skills. Drie leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum vinden deze campagne een goed initiatief en gingen zelf aan de slag met een project voor school om het dragen van messen tegen te gaan; Messentrekkerij: een groeiend probleem onder jongeren.
 • Trots op jongeren die hun mes inleverden

  Messen
  Burgemeester Marianne Schuurmans is trots op de jongeren die op 26, 28 en 30 september hun mes hebben ingeleverd. “Er zijn vier messen ingeleverd. En ik ben trots op de jongeren die het aangedurfd hebben om het politiebureau in te lopen en hun mes in te leveren. Natuurlijk had ik de hoop dat meer jongeren die stap zouden durven zetten. Maar we staan nog maar aan het begin van de campagne YouChoose. De komende periode gaan we nog flink van ons laten horen.”
 • Inleveractie voor (steek)wapens

  Steeds meer jongeren hebben een steekwapen op zak
  Steeds meer jongeren hebben een (steek)wapen op zak, van schroevendraaier tot keukenmes. Want ‘op straat kun je het niet meer met je blote vuisten af’. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar zeggen dat ze zich onveilig voelen, en dat je met een wapen meer respect afdwingt. Met de campagne YouChoose wil de gemeente hen duidelijk maken dat ze een keuze hebben. Onderdeel van de campagne is een inleveractie voor (steek)wapens op 26, 28 en 30 september.