Winst uit je Afval

De proef Winst uit je Afval in de Kalslagerring in Linquenda, Rijsenhout-Zuid en op Eiland 3 in Floriande is op maandag 16 januari 2017 begonnen. De bewoners proberen dan een half jaar een andere manier van inzamelen uit. 
 
Vanaf 17 juli 2017 is er sprake van een overgangsfase, deze duurt tot de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over een nieuw inzamelsysteem voor de hele gemeente. Tijdens de overgangsfase blijft de inzamelwijze zoals die tijdens de proef was en wordt het systeem verder verbeterd.
Voor alle andere inwoners van Haarlemmermeer gaat de huidige manier van afvalinzameling gewoon door. Wel is het interessant om de proef Winst uit je Afval te volgen, want de resultaten en ervaringen van deze proef zijn bepalend voor een keuze van andere manieren van inzamelen voor de hele gemeente.

Woont u in een flat of appartement, kijk dan wat er gebeurt in Linquenda. Woont u in laagbouw waarbij afval met rolemmers (GFT en rest) wordt ingezameld, dan is Rijsenhout-Zuid voor uw situatie dé proefwijk. En woont u in laagbouw en maakt u nu gebruik van ondergrondse containers, volg dan de proef Eiland 3 in Floriande (Hoofddorp). 

Sorteerwijzer

De bewoners van de proefwijken hebben allemaal een sorteerwijzer gekregen. Daarin kunnen zij opzoeken welk afval in welke bak hoort. Bent u ook benieuwd naar de verschillende afvalstromen in de gemeente Haarlemmermeer? Kijk dan in de sorteerwijzer of in de Afvalzoeker van Begin van iets moois

Van afval naar grondstof

Samen met inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer het restafval verminderen. Dat kan als grondstoffen (bijvoorbeeld GFT, papier en karton, plastic en drinkpakken) beter worden gesorteerd. Dat is winst, voor het milieu, de toekomst èn uw portemonnee. Want lukt het om de hoeveelheid restafval flink naar beneden te brengen? Dan kan in de toekomst ook uw afvalstoffenheffing omlaag.
 
Bewoners van de drie proefwijken zijn van mei tot en met oktober 2016 samen met een afvalcoach op zoek gegaan naar een manier van inzamelen die past bij hun wijk. En die meer gemak voor bewoners én meer grondstoffen oplevert. In de verslagen van de bijeenkomsten van de bewonerswerkgroep, leest u hoe deze zoektocht gegaan is.