Werkzaamheden Weteringweg

De Weteringweg, tussen de Huigsloterdijk en de Venneperweg, wordt opgeknapt. De gemeente gaat onder andere het asfalt vervangen, verkeersdrempels aanleggen en de bushaltes opknappen.

Op 28 mei van dit jaar, is er een informatiebijeenkomst gehouden over de werkzaamheden aan de Weteringweg vanaf de Ringvaart tot aan de Venneperweg. Binnenkort start aannemer De Jong Zuurmond met de werkzaamheden.

De werkzaamheden die de aannemer uitvoert zijn: 

  • verwijderen (frezen) van de bestaande asfaltlaag;
  • aanbrengen nieuwe asfaltlaag;
  • aanleggen verkeersdrempels;
  • inrichten als 60 km per uur-zone;
  • aanpassen bushaltes;
  • aanbrengen openbare verlichting;
  • vervangen van 3 duikers (buizen onder de rijweg voor de verbinding van sloten);
  • verwijderen van bomen die in slechte staat.

Tekeningen

Tekening 1 reconstructie Weteringweg

Tekening 2 reconstructie Weteringweg

Tekening 3 reconstructie Weteringweg

Planning, fases en werktijden 

De werkzaamheden starten 2 september en we verwachten dat deze 29 november 2019 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt af van het weer. Als de planning wijzigt krijgen bewoners een bericht van de aannemer en wordt deze website aangepast. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

Werkzaamheden
Datum Fase Straat
2 tot en met 27 september 1 Vanaf rotonde Venneperweg tot N207
30 september tot en met 1 november 2 Vanaf de Lisserweg tot N207
4 tot en met 29 november 3 Vanaf de Ringvaart tot aan Lisserweg

 

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder geluidsoverlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. 

De bereikbaarheid

Per fase is het deel van de weg waar er werkzaamheden zijn afgesloten voor het verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet. Op de delen waar geen werkzaamheden zijn, kunnen bewoners/bezoekers met de auto wel bij de woningen/bedrijven komen. Wanneer er werkzaamheden voor de inritten zijn, kunnen bewoners/bezoekers met de auto tijdelijk niet bij de woningen of bedrijven komen. Woningen/bedrijven zijn te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. 
Ook wanneer het bestaande asfalt verwijderd wordt of als het nieuwe asfalt wordt aangebracht, kunnen bewoners/bezoekers tijdelijk niet met de auto bij de woningen of bedrijven komen. 
Na het verwijderen van het asfalt kan er voorzichtig met de auto over het gefreesde deel van de weg gereden worden. Een paar dagen voor het verwijderen en aanbrengen van het asfalt krijgen bewoners een bericht van de aannemer. Hierin staat de precieze planning voor de asfaltwerkzaamheden. De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Huisvuil ophalen
Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunnen bewoners het huisvuil aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Samenvatting reactieoverzicht

Komt er niet veel sluipverkeer over de dijk tijdens de werkzaamheden?
Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Per fase wordt een omleidingsroute ingesteld. In 2 van de 3 fases wordt de onderdoorgang bij de N207 afgesloten. Dit voorkomt sluipverkeer over de dijk.

Worden de populieren verwijderd?
Omdat er vleermuizen zijn, worden de populieren om en om verwijderd. De populieren die blijven staan worden gesnoeid.

Komt er een wit kruis op de weg bij de inritten?
Bij alle inritten (vanaf de Venneperweg tot de N207 en vanaf de Lisserweg tot de N207) wordt een kruis op het wegdek aangebracht.

Blijft de bus rijden tijdens de werkzaamheden?
De bus blijft rijden, maar rijdt om. Bewoners krijgen hierover vooraf informatie.

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen die overlast geven?
De parkeerplaatsen langs de Weteringweg worden allemaal verwijderd.

Wordt de breedte van de toeritten aangepast?
De wegbreedte van de toerit blijft hetzelfde.

Worden de inritten ook geasfalteerd? 
De inritten worden tot aan de erfgrens mee geasfalteerd.

Blijven de bedrijven, zoals de restaurants, bereikbaar?
Er worden voor en tijdens de werkzaamheden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de restaurants.

Kunnen de verkeersdrempels vervallen vanwege trillingen in niet onderheide woningen?
De maximumsnelheid op de Weteringweg op dit moment is 80 km per uur. Dit wordt 60 km per uur. Er komt een aantal snelheidsremmende verkeersdrempels. Hierdoor zal het verkeer rustiger gaan rijden en is er minder geluidsoverlast. De locaties van de verkeersdrempels worden aangepast.  

Ook waren er vragen/reacties over onderwerpen die niet onder dit project vallen. Deze vragen/reacties zijn doorgestuurd naar andere afdelingen binnen de gemeente of externe organisaties.

Uw contactpersonen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Niek Kamper (tot en met 2 september 2019) of Ron de Lange (vanaf 3 september 2019) via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een 
e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Weteringweg” in het onderwerp zetten.