Werkzaamheden Weteringweg

De Weteringweg, tussen de Huigsloterdijk en de Venneperweg, wordt opgeknapt. De gemeente vervangt onder andere het asfalt, legt verkeersdrempels aan en knapt de bushaltes op.

Op 28 mei 2019 is er een informatiebijeenkomst gehouden over de werkzaamheden aan de Weteringweg vanaf de Ringvaart tot aan de Venneperweg. Aannemer De Jong Zuurmond is gestart met de werkzaamheden.

De aannemer voer deze werkzaamheden uit:

 • verwijderen (frezen) van de bestaande asfaltlaag;
 • aanbrengen nieuwe asfaltlaag
 • aanleggen verkeersdrempels
 • inrichten als 60 km per uur zone
 • aanpassen bushaltes
 • aanbrengen openbare verlichting
 • vervangen van 3 duikers (buizen onder de rijweg voor de verbinding van sloten)
 • verwijderen van bomen die in slechte staat zijn

Planning, fases en werktijden 

De werkzaamheden zijn gestart op 2 september en we verwachten dat deze 29 november 2019 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt onder andere af van het weer. Als de planning wijzigt krijgen bewoners een bericht van de aannemer en wordt deze website aangepast. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

De planning is iets aangepast. Dit komt door de regen.

Werkzaamheden
Datum Fase Straat
1 oktober tot en met 6 november 2 Vanaf de Lisserweg tot N207
11 tot en met 29 november 3 Vanaf de Ringvaart tot aan Lisserweg

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. 

De bereikbaarheid

 • Per fase is het deel van de weg waar er werkzaamheden zijn afgesloten voor het verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet. Op de delen waar geen werkzaamheden zijn, kunnen bewoners en bezoekers met de auto wel bij de woningen en bedrijven komen.
 • Wanneer er werkzaamheden voor de inritten zijn, kunnen bewoners en bezoekers met de auto tijdelijk niet bij de woningen of bedrijven komen. Woningen en bedrijven zijn te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar.  Ook wanneer het bestaande asfalt verwijderd wordt of als het nieuwe asfalt wordt aangebracht, kunnen bewoners en bezoekers tijdelijk niet met de auto bij de woningen of bedrijven komen. 
 • Na het verwijderen van het asfalt kan er voorzichtig met de auto over het gefreesde deel van de weg gereden worden.
 • Een paar dagen voor het verwijderen en aanbrengen van het asfalt krijgen bewoners een bericht van de aannemer. Hierin staat de precieze planning voor de asfaltwerkzaamheden.
 • De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 
 • Van 22 november tot en met 27 november is, bij de werkzaamheden vanaf de Ringvaart tot aan de Lisserweg, de kruising met de Huigsloterdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer .

Huisvuil ophalen

Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunnen bewoners het huisvuil aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Tekeningen

Tekening 1 reconstructie Weteringweg

Tekening 2 reconstructie Weteringweg

Tekening 3 reconstructie Weteringweg

Samenvatting reactieoverzicht

 • Komt er niet veel sluipverkeer over de dijk tijdens de werkzaamheden?
  Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Per fase wordt een omleidingsroute ingesteld. In 2 van de 3 fases wordt de onderdoorgang bij de N207 afgesloten. Dit voorkomt sluipverkeer over de dijk.
 • Worden de populieren verwijderd?
  Omdat er vleermuizen zijn, worden de populieren om en om verwijderd. De populieren die blijven staan worden gesnoeid.
 • Komt er een wit kruis op de weg bij de inritten?
  Bij alle inritten (vanaf de Venneperweg tot de N207 en vanaf de Lisserweg tot de N207) wordt een kruis op het wegdek aangebracht.
 • Blijft de bus rijden tijdens de werkzaamheden?
  De bus blijft rijden, maar rijdt om. Bewoners krijgen hierover vooraf informatie.
 • Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen die overlast geven?
  De parkeerplaatsen langs de Weteringweg worden allemaal verwijderd.
 • Wordt de breedte van de toeritten aangepast?
  De wegbreedte van de toerit blijft hetzelfde.
 • Worden de inritten ook geasfalteerd? 
  De inritten worden tot aan de erfgrens mee geasfalteerd.
 • Blijven de bedrijven, zoals de restaurants, bereikbaar?
  Er worden voor en tijdens de werkzaamheden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de restaurants.
 • Kunnen de verkeersdrempels vervallen vanwege trillingen in niet onderheide woningen?
  De maximumsnelheid op de Weteringweg op dit moment is 80 km per uur. Dit wordt 60 km per uur. Er komt een aantal snelheidsremmende verkeersdrempels. Hierdoor zal het verkeer rustiger gaan rijden en is er minder geluidsoverlast. De locaties van de verkeersdrempels worden aangepast.  

Ook waren er vragen en reacties over onderwerpen die niet onder dit project vallen. Deze vragen en reacties zijn doorgestuurd naar andere afdelingen binnen de gemeente of externe organisaties.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet alstublieft 'Weteringweg' in het onderwerp.