Werkzaamheden Weteringweg

De Weteringweg, tussen de Huigsloterdijk en de Venneperweg, wordt binnenkort opgeknapt. De gemeente gaat onder andere het asfalt vervangen, verkeersdrempels aanleggen en de bushaltes opknappen.

De werkzaamheden die de gemeente gaat uitvoeren zijn onder andere:

  • het asfalt vervangen;
  • de betonnen buizen die 2 sloten met elkaar verbinden (duikers) onder de weg vervangen;
  • de maximum snelheid verlagen naar 60 kilometer per uur;
  • verkeersdrempels aanleggen;
  • de bushaltes opknappen (hiervoor wordt een aantal bomen verwijderd). 

Uitnodiging inloopbijeenkomst

De gemeente heeft het plan laten zien tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 28 mei 2019 in Buurthuis Marijke, Oude Venneperweg 24 in Burgerveen. 

Tekening 1 reconstructie Weteringweg

Tekening 2 reconstructie Weteringweg

Tekening 3 reconstructie Weteringweg

Reactieformulier

U kon uw vraag of reactie invullen tot en met 11 juni 2019. De gemeente heeft de vragen/reacties samen met de antwoorden in een reactieoverzicht gezet. Hieronder een samenvatting. Bewoners die aangegeven hebben dat zij het complete overzicht willen ontvangen, krijgen deze via e-mail. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

Samenvatting reactieoverzicht

Komt er niet veel sluipverkeer over de dijk tijdens de werkzaamheden?
Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Per fase wordt een omleidingsroute ingesteld. In 2 van de 3 fases wordt de onderdoorgang bij de N207 afgesloten. Dit voorkomt sluipverkeer over de dijk.

Worden de populieren verwijderd?
Omdat er vleermuizen zijn, worden de populieren om en om verwijderd. De populieren die blijven staan worden gesnoeid.

Komt er een wit kruis op de weg bij de inritten?
Bij alle inritten (vanaf de Venneperweg tot de N207 en vanaf de Lisserweg tot de N207) wordt een kruis op het wegdek aangebracht.

Blijft de bus rijden tijdens de werkzaamheden?
De bus blijft rijden, maar rijdt om. Bewoners krijgen hierover vooraf informatie.

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen die overlast geven?
De parkeerplaatsen langs de Weteringweg worden allemaal verwijderd.

Wordt de breedte van de toeritten aangepast?
De wegbreedte van de toerit blijft hetzelfde.

Worden de inritten ook geasfalteerd? 
De inritten worden tot aan de erfgrens mee geasfalteerd.

Blijven de bedrijven, zoals de restaurants, bereikbaar?
Er worden voor en tijdens de werkzaamheden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de restaurants.

Kunnen de verkeersdrempels vervallen vanwege trillingen in niet onderheide woningen?
De maximumsnelheid op de Weteringweg op dit moment is 80 km per uur. Dit wordt 60 km per uur. Er komt een aantal snelheidsremmende verkeersdrempels. Hierdoor zal het verkeer rustiger gaan rijden en is er minder geluidsoverlast. De locaties van de verkeersdrempels worden aangepast.  

Ook waren er vragen/reacties over onderwerpen die niet onder dit project vallen. Deze vragen/reacties zijn doorgestuurd naar andere afdelingen binnen de gemeente of externe organisaties.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd:

  • vanaf de Huigsloterdijk tot de rotonde Weteringbrug;
  • vanaf de Rotonde Weteringbrug tot de N207;
  • vanaf de N207 tot de rotonde Burgerveen.

De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. Bewoners krijgen hierover later dit jaar nog een brief.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 – 1852. U kunt uw vraag ook mailen naar info@haarlemmermeer.nl. Als u een e-mail stuurt, graag “Weteringweg” in het onderwerp zetten.