Werkzaamheden Stationsweg

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 8 oktober 2020 heeft de gemeente verteld dat de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen van de Stationsweg worden opgeknapt. En dat Liander werkzaamheden uitvoert aan de gasleiding. Ook is verteld dat de werkzaamheden aan de rijbaan, stoepen en parkeerplaatsen op 9 november 2020 zouden starten. Helaas lukt dit toch niet: de werkzaamheden starten 15 februari.

Bekijk op de werkzaamhedenkaart welke bomen verdwijnen, welke bomen blijven staan en waar nieuwe bomen komen.

Start wegwerkzaamheden nog niet bekend

Behalve de werkzaamheden aan de rijbaan, stoepen en parkeerplaatsen, gaat Liander werkzaamheden uitvoeren aan de gasleiding. En PWN gaat werkzaamheden uitvoeren aan de waterleiding. De gemeente combineert de wegwerkzaamheden dus met werk van nutsbedrijven Liander en PWN. De planning van Liander en KPN is nog niet bekend. Pas als zij klaar zijn kunnen de wegwerkzaamheden beginnen.

Als de nieuwe planning bekend is, krijgen bewoners nog een bewonersbrief. De gemeente verstuurt die brief ongeveer 14 dagen voordat de werkzaamheden starten. In de brief staat onder andere meer informatie over de precieze planning, de bereikbaarheid en tijdelijk parkeren. 

Bomen kappen en vervangen

Aan de Stationsweg staat een aantal bomen dat niet goed groeit. Ook zijn er bomen waarvan de wortels de tegels van de stoep omhoog drukken. In de Manegelaan staat ook een boom die niet goed groeit. Daarom wordt een aantal bomen verwijderd en in het najaar (het plantseizoen) vervangen door nieuwe bomen.

Kappen aantal bomen

Op 15 en misschien 16 februari (dit hangt af van hoe lang de aannemer bezig is) tussen 7.00 en 16.00 uur kapt aannemer Versteeg bomen die niet goed groeien of bomen die de tegels van de stoep omhoog drukken. In de Manegelaan staat ook een boom die niet goed groeit. Deze wordt ook gekapt. Het verwijderen van de boomwortels (frezen) wordt later gedaan als de vorst weg is.

Voor het verwijderen van de bomen is een kapvergunning aangevraagd. Deze kunt u bekijken op Overheid.nl. Er zijn geen bezwaren binnengekomen op deze aanvraag.

Rijweg in delen afgesloten

Op 15 en (misschien) 16 februari wordt de rijweg in delen afgesloten. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om verkeer, dat dringend aanwezig moet zijn in het afgesloten deel, om de werkzaamheden heen te leiden. Het kan zijn dat u even moet wachten totdat het veilig is om langs de werkzaamheden te rijden. Volgt u daarom de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Niet langs de weg parkeren tijdens werkzaamheden

Voor uw veiligheid en om eventuele schade aan de auto te voorkomen, vraagt de gemeente u om op 15 en 16 februari niet in de buurt van de bomen te parkeren. Dan kan de aannemer de werkzaamheden veilig en snel uitvoeren. U kunt tijdelijk parkeren op de parkeerplaatsen bij Stationsweg 36.

Boomsoort Stationsweg: gestemd

Omdat u uitkijkt op de nieuwe bomen, kon u stemmen op uw favoriete boomsoort. De stemperiode liep tot en met 30 november 2020. 

Boomsoorten

Voor de Stationsweg kon u uit 3 boomsoorten kiezen:

  • De iep.
  • De tulpenboom.
  • De amberboom.

De boomsoort met de meeste stemmen is de Amberboom. De Amberbomen worden in het plantseizoen (najaar 2021) geplant.

Boomsoort Manegelaan

Op de Managelaan wordt een grootbladige linde geplant. Die wordt ook eind 2021 geplant, tijdens het plantseizoen.

Neem contact op als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem contact op met Martijn Buitenhuis via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Stationsweg' in de onderwerpregel van uw bericht.