Werkzaamheden Reigerstraat

De rijweg en de voetpaden van de Reigerstraat worden opnieuw bestraat. De voetpaden krijgen nieuwe tegels en ook worden er 3 verkeersdrempels aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde. Aannemer Dura Vermeer is gestart met de werkzaamheden.

De voetpaden en rijweg worden iets opgehoogd naar het oorspronkelijke niveau zodat het regenwater goed kan weglopen. Hierdoor kan er een hoogteverschil met de tuinen ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat 1 meter van het voetpad/oprit in de tuin weer aansluit op de nieuwe hoogte. Het eventueel ophogen van de rest van de tuin moeten bewoners zelf doen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van regenwater op eigen grond.  

De werkzaamheden worden gecombineerd met groenwerkzaamheden. De bomen in de Reigerstraat worden verwijderd en vervangen door een aantal nieuwe bomen. Er zijn 5 boomsoorten uitgezocht. Deze boomsoorten worden door elkaar geplant. 

Aangepaste planning

De werkzaamheden zijn naar verwachting op 12 juni afgerond. De planning is aangepast, omdat de aannemer de werkzaamheden sneller uitvoert dan verwacht. De aangepaste planning staat hieronder.

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, wordt er telkens maar een deel van de rijweg opgebroken. Voordat de aannemer start met een volgend deel, krijgen bewoners van dat deel een brief in de brievenbus. Hierin staat de precieze planning van de werkzaamheden. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

Het planten van de bomen kan alleen in het plantseizoen (voorjaar/najaar). Omdat de werkzaamheden tot en met juni duren, lukt het niet om alle bomen in het voorjaar te planten. Een deel van de bomen wordt dus in het najaar geplant.

De planning kan opnieuw aangepast worden, dit hangt onder andere af van het weer. Als er veranderingen zijn in bijvoorbeeld de planning wordt deze pagina aangepast. 
 

Aangepaste planning werkzaamheden
Datum  Plaats
21 januari tot en met 28 februari Reigerstraat vanaf huisnummer 55 tot en met huisnummer 37
17 februari tot en met 6 maart Reigerstraat vanaf huisnummer 37 tot en met huisnummer 25 en tot en met huisnummer 30
2 maart tot en met 25 maart Reigerstraat vanaf huisnummer 11 tot Hermina Maria Dijklaan
17 maart tot en met 10 april Reigerstraat vanaf Havikstraat tot en met Reigerstraat huisnummer 11
6 april tot en met 30 april Reigerstraat vanaf huisnummer 30 tot kruising Havikstraat
26 april tot en met 19 mei Reigerstraat vanaf huisnummer 25 tot en met kruising Havikstraat
14 mei tot en met 12 juni tussen Leeuwerikstraat en kruising Havikstraat/Reigerstraat

Geluidsoverlast

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De gemeente rekent op uw begrip. De aannemer probeert zo min mogelijk overlast te veroorzaken. 

Bereikbaarheid

Op het deel waar de werkzaamheden zijn, is de rijweg afgesloten voor verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet. Bewoners en bezoekers worden gevraagd om in deze periode ergens anders in de wijk te parkeren. De woningen en bedrijven zijn te voet wel bereikbaar.

De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Ophalen huisvuil

Op de ophaaldagen van Meerlanden kunnen bewoners hun huisvuil aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Tijdelijke opslag

Tijdens de werkzaamheden moeten er materialen worden opgeslagen. Hiervoor komt er een tijdelijk opslag bij de Rijstvogelstraat, achter huisnummers 102 tot en met 110. 

Reactie na informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 18 juni 2019 hebben bewoners gevraagd of er meer bomen in de straat kunnen komen. Na onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is. Hiervoor worden de lantaarnpalen verplaatst. Omdat de bomen in het plantsoen worden verplaatst, wordt de bestaande groenstrook achteraf hersteld. Enkele bewoners hebben gevraagd om extra groen vlakbij de Havikstraat en om een haag aan de kopse kant van het grasveld. Ook komt hier extra parkeerruimte. De verkeersdrempel bij huisnummer 55 wordt aangepast zodat de putdeksel minder overlast geeft. 

Bekijk hier de oorspronkelijke tekening (pdf)

Bekijk hier de aangepaste tekening (pdf)

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Mike van Amerongen via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'Reigerstraat' in het onderwerp zetten.