Werkzaamheden Lutulistraat

De Lutulistraat is een belangrijke route voor het busverkeer in de woonwijk. Omdat de rijweg niet breed genoeg is, rijden de bussen regelmatig met de wielen op het fietspad als ze elkaar passeren. Dit is niet veilig voor de fietsers. Om de veiligheid te verbeteren wil de gemeente de rijweg breder maken. Er wordt dan ook waterafvoer in de rijweg aangelegd.

Samenvatting van de reacties en de antwoorden na de eerste bijeenkomst:

Bewoners vragen om het zebrapad in de bocht bij huisnummer 141 te houden. De gemeente heeft dit zebrapad expres weggelaten vanwege de veiligheid. In de binnenbocht hebben voetgangers redelijk zicht, maar het andere verkeer niet. Vooral voor buschauffeurs is het zicht op het zebrapad erg slecht.

 

Een andere vraag van bewoners was om het fietspad langs de Paxlaan twee richtingen te maken. Het fietspad is te smal voor twee richtingen dus dat kan niet. Het fietspad op een klein stukje breder maken gaat niet omdat dan alles aangepakt moet worden. Dat valt niet onder dit project.  

Uitvoering van de werkzaamheden

Dura Vermeer voert de werkzaamheden in een aantal fases uit tussen 8 juli en 27 september. 

Werkzaamheden
Datum Fase  
8 juli tot en met 31 juli 1 Asserweg tot en met bussluis westzijde
29 juli tot en met 26 augustus 2 Bussluis westzijde tot en met bussluis oostzijde
27 augustus tot en met 27 september 3 Bussluis oostzijde tot Paxlaan

Een week voor de start van elke fase krijgen bewoners een brief van Dura Vermeer. Hierin staat meer informatie over de precieze planning en de bereikbaarheid van/naar de woningen.

De contactpersoon van dit project

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Als u een e-mail stuurt, wilt u dan 'Lutulistraat' in het onderwerp van de e-mail zetten.