Werkzaamheden Lijnderdijk, tussen de IJweg en de Hoofdweg-westzijde

Tussen de IJweg en Hoofdweg-westzijde wordt de Lijnderdijk ingericht als 50-km-per-uur-weg met rode fietsstroken. Aannemer KWS is 2 juli gestart bij Akerdijk huisnummer 4 tot en met Lijnderdijk huisnummer 251. De werkzaamheden op de Dennenlaan zijn bijna klaar. Binnenkort wordt de rest van de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden

De aannemer voert deze werkzaamheden uit:

  • Het bestaande asfalt verwijderen.
  • De rijweg en stoepen ophogen.
  • Nieuw asfalt aanbrengen.
  • Stoepen opnieuw betegelen met bestaande tegels.
  • Parkeervakken opnieuw bestraten met bestaande stenen.
  • De bermen netjes maken.

Ophogen van de Lijnderdijk

Samen met Hoogheemraadschap Rijnland, wordt de Lijnderdijk op de juiste waterkerende hoogte gebracht. Dit betekent dat de rijweg en de stoepen tussen de 10 en 30 centimeter hoger komen te liggen dan nu.

De rijweg, stoepen en uw eigen terrein verzakken. Bij het opnieuw bestraten komen de rijweg, parkeervakken en stoepen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan een hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat de eerste meter van uw voetpad en/of inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte van de Lijnderdijk. Het ophogen van de rest van uw  voetpad, inrit en tuin moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun eigen terrein en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Op verschillende plekken op de stoep, zetten we (met verf) hoeveel centimeter de Lijnderdijk daar wordt verhoogd. U kunt dan zelf zien wat de gevolgen van het ophogen zijn voor uw terrein.

Privé-eigendommen op/bij parkeerplaatsen en in de bermen

Als u privé-eigendommen op/bij de parkeerplaatsen of in de berm heeft staan, bijvoorbeeld  plantenbakken, tuinmeubels, aanhangers (met of zonder boot), wilt u deze dan vóór 26 oktober 2020 weghalen. De aannemer heeft genoeg ruimte nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Privé eigendommen die zonder toestemming van de gemeente op gemeentegrond staan, op de datum dat de aannemer start, worden verwijderd.

De planning en werktijden

De werkzaamheden starten 26 oktober en we verwachten dat deze begin april 2021 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. De deklaag (toplaag asfalt) kan alleen bij een bepaalde temperatuur worden aangebracht. Deze werkzaamheden worden eind maart, begin april uitgevoerd.

Als er veranderingen zijn in de planning, krijgt u een bericht van de aannemer en zetten we dit op deze pagina. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

Van 9 november tot en met 27 november 2020 -  fase 1.3

Lijnderdijk huisnummer 227 tot en met bedrijventerrein 183A

Van 23 november tot en met 7 december - fase 1.4

Lijnderdijk vanaf bedrijventerrein 183A tot huisnummer 152

Van 7 december tot en met 16 december - fase 1.5

Lijnderdijk huisnummer 152 tot Raasdorperweg

De aannemer heeft vakantie en start 11 januari 2021 weer met de rest van de werkzaamheden.

Van 11 januari tot en met 27 januari - Fase 2.1

Kruispunt Raasdorperweg tot Lijnderdijk huisnummer 103

Van 27 januari tot en met 10 februari - Fase 2.2

Lijnderdijk huisnummer 103 tot en met 82

Van 10 februari tot en met 24 februari - Fase 2.3

Lijnderdijk huisnummer 82 tot en met huisnummer 56

Van 24 februari tot en met 10 maart - Fase 3.1

Lijnderdijk huisnummer 55 tot en met 28

Van 10 maart tot en met 24 maart - Fase 3.2

Lijnderdijk huisnummer 26 tot en met kruispunt IJweg (Zwanenburg)

De deklaag (toplaag asfalt) kan alleen bij een bepaalde temperatuur worden aangebracht. Deze werkzaamheden worden eind maart, begin april uitgevoerd. Dit hangt af van het weer.

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. 

De bereikbaarheid

De Lijnderdijk, tussen de Raasdorperweg en de Hoofdweg westzijde wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg neergezet. 

Woont u op het deel waar de werkzaamheden zijn, dan is uw woning of bedrijf niet altijd bereikbaar. Wanneer uw woning of bedrijf wel of niet bereikbaar is, hangt af van de werkzaamheden op dat moment. Als uw woning of bedrijf met de auto tijdelijk niet bereikbaar is, zorgt de aannemer voor een tijdelijke parkeerplaats buiten het werkvak. De aannemer bespreekt dit met u. Te voet en met de fiets aan de hand is uw woning of bedrijf wel altijd bereikbaar. Soms is dit via loopplanken.

De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Huisvuil ophalen

Op de afhaaldagen van De Meerlanden, kunt u uw huisvuilcontainer buiten het werkvak neerzetten.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Martijn Buitenhuis via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruik “Lijnderdijk” dan in de onderwerpregel van uw e-mail.