Werkzaamheden Lijnderdijk, tussen de IJweg en de Hoofdweg-westzijde

Tussen de IJweg en Hoofdweg-westzijde wordt de Lijnderdijk ingericht als 50-km-per-uur-weg met rode fietsstroken. Aannemer KWS is 2 juli gestart bij Akerdijk huisnummer 4 tot en met Lijnderdijk huisnummer 251. De werkzaamheden op de Dennenlaan zijn bijna klaar. Binnenkort wordt de rest van de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden

De aannemer voert deze werkzaamheden uit:

  • Het bestaande asfalt verwijderen.
  • De rijweg en stoepen ophogen.
  • Nieuw asfalt aanbrengen.
  • Stoepen opnieuw betegelen met bestaande tegels.
  • Parkeervakken opnieuw bestraten met bestaande stenen.
  • De bermen netjes maken.
  • Jaagpad (schelpenpad langs het water) aanleggen.

Ophogen van de Lijnderdijk

Samen met Hoogheemraadschap Rijnland, wordt de Lijnderdijk op de juiste waterkerende hoogte gebracht. Dit betekent dat de rijweg en de stoepen tussen de 10 en 30 centimeter hoger komen te liggen dan nu.

De rijweg, stoepen en uw eigen terrein verzakken. Bij het opnieuw bestraten komen de rijweg, parkeervakken en stoepen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan een hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat de eerste meter van uw voetpad en/of inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte van de Lijnderdijk. Het ophogen van de rest van uw  voetpad, inrit en tuin moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun eigen terrein en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Op verschillende plekken op de stoep, zetten we (met verf) hoeveel centimeter de Lijnderdijk daar wordt verhoogd. U kunt dan zelf zien wat de gevolgen van het ophogen zijn voor uw terrein.

Privé-eigendommen op/bij parkeerplaatsen en in de bermen

Als u privé-eigendommen op/bij de parkeerplaatsen of in de berm heeft staan, bijvoorbeeld  plantenbakken, tuinmeubels, aanhangers (met of zonder boot), wilt u deze dan op z'n laatst 1 week voor de start van de werkzaamheden weghalen. De aannemer heeft genoeg ruimte nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Privé eigendommen die zonder toestemming van de gemeente op gemeentegrond staan, op de datum dat de aannemer start, worden verwijderd.

Bouwkundige vooropnames aan woningen en bedrijfspanden

De aannemer doet er natuurlijk alles aan om schade aan uw woning of bedrijfspand te voorkomen. Maar het uitvoeren van werkzaamheden is nooit helemaal zonder risico. Daarom laat de gemeente bouwkundige vooropnames uitvoeren. 

Niet altijd een vooropname

Het laten uitvoeren van bouwkundige vooropnames is niet standaard. Per (deel)project bekijkt de gemeente of vooropnames nodig zijn. Dit hangt af van de soort werkzaamheden die worden uitgevoerd. Meestal worden er alleen vooropnames uitgevoerd als woningen of bedrijfspanden niet onderheid zijn. Bewoners, de gemeente, de aannemer en de verzekeraar, willen allemaal dat een eventuele schade goed en snel afgewikkeld wordt. Iedereen heeft voordeel van een goede en complete vooropname. De vooropnames zijn dus bedoeld om discussies achteraf te voorkomen.

Vooropnames door E.S.B. Expertise

De gemeente heeft E.S.B. Expertise gevraagd een bouwkundige vooropname uit te voeren aan uw woning of bedrijfspand. Zij starten hiermee op 18 januari en doen dit aan de buitenkant en de binnenkant van uw woning of bedrijfspand. De gemeente vraagt u de medewerker van E.S.B. toegang te geven tot uw terrein, woning of bedrijfspand. De medewerker houdt zich natuurlijk aan de coronamaatregelen van de overheid.

De bewoners van de woningen en bedrijfspanden waar een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd krijgen een brief van E.S.B. Hierin staat extra uitleg, de planning van de vooropnames en hoe u een afspraak kunt maken.

De planning en werktijden

De werkzaamheden zijn 26 oktober gestart en we verwachten dat deze eind april 2021 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. De deklaag (toplaag asfalt) kan alleen bij een bepaalde temperatuur worden aangebracht.

Als er veranderingen zijn in de planning, krijgt u een bericht van de aannemer en zetten we dit op deze pagina. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 7.00 en 17.00 uur.

Van 29 maart tot en met 7 mei - Fase 3.2

Lijnderdijk huisnummer 26 tot en met kruispunt IJweg (Zwanenburg).

21 april vanaf 18.00 tot en met 22 april 18.00 - Asfalteren

Kruispunt Raasdorperweg tot kruispunt IJweg (Zwanenburg).

De deklaag (toplaag asfalt) wordt aangebracht. De weg wordt dan afgesloten voor al het verkeer, en dus ook bestemmingsverkeer. De deklaag (toplaag asfalt) kan alleen bij een bepaalde temperatuur worden aangebracht. Dit hangt af van het weer. De datum kan dus nog wijzigen.

De fietsbrug over ringvaart wordt ook afgesloten. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden lopen. 

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. 

De bereikbaarheid

De Lijnderdijk, tussen de Raasdorperweg en de Hoofdweg westzijde wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg neergezet. 

Woont u op het deel waar de werkzaamheden zijn, dan is uw woning of bedrijf niet altijd bereikbaar. Wanneer uw woning of bedrijf wel of niet bereikbaar is, hangt af van de werkzaamheden op dat moment. Als uw woning of bedrijf met de auto tijdelijk niet bereikbaar is, zorgt de aannemer voor een tijdelijke parkeerplaats buiten het werkvak. De aannemer bespreekt dit met u. Te voet en met de fiets aan de hand is uw woning of bedrijf wel altijd bereikbaar. Soms is dit via loopplanken.

De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Huisvuil ophalen

Op de afhaaldagen van De Meerlanden, kunt u uw huisvuilcontainer buiten het werkvak neerzetten.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Martijn Buitenhuis via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruik “Lijnderdijk” dan in de onderwerpregel van uw e-mail.