Werkzaamheden Lijnderdijk, tussen de IJweg en de Hoofdweg-westzijde

Tussen de IJweg en Hoofdweg-westzijde wordt de Lijnderdijk ingericht als 50-km-per-uur-weg met rode fietsstroken. Aannemer KWS start 2 juli bij Akerdijk huisnummer 4 tot en met Lijnderdijk huisnummer 251. Als de werkzaamheden op de Dennenlaan klaar zijn, wordt de rest van de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden

De aannemer voert deze werkzaamheden uit:

  • Het bestaande asfalt verwijderen.
  • De rijweg en stoepen ophogen.
  • Nieuw asfalt aanbrengen.
  • Stoepen opnieuw betegelen met bestaande tegels.
  • Parkeervakken opnieuw bestraten met bestaande stenen.
  • De bermen netjes maken.

Ophogen van de Lijnderdijk

Samen met Hoogheemraadschap Rijnland, wordt de Lijnderdijk op de juiste waterkerende hoogte gebracht. Dit betekent dat de rijweg en de stoepen tussen de 10 en 30 centimeter hoger komen te liggen dan nu.

Woont u aan de Lijnderdijk tussen de IJweg en de Hoofdweg westzijde? Door het ophogen van de rijweg en stoepen, ontstaat er een hoogteverschil met uw eigen terrein. De aannemer zorgt er voor dat de eerste meter van uw voetpad en/of inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte van de Lijnderdijk. 

Het ophogen van de rest van uw  voetpad, inrit en tuin moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun eigen terrein en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Op verschillende plekken op de stoep, zetten we (met verf) hoeveel centimeter de Lijnderdijk daar wordt verhoogd. U kunt dan zelf zien wat de gevolgen van het ophogen zijn voor uw terrein.

Privé-eigendommen op/bij parkeerplaatsen en in de bermen

Als u privé-eigendommen op/bij de parkeerplaatsen of in de berm heeft staan, bijvoorbeeld  plantenbakken, tuinmeubels, aanhangers (met of zonder boot), wilt u deze dan vóór 2 juli 2020 weghalen. De aannemer heeft genoeg ruimte nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Privé eigendommen die zonder toestemming van de gemeente op gemeentegrond staan, op de datum dat de aannemer start, worden verwijderd.

De planning en werktijden

De werkzaamheden starten 2 juli en we verwachten dat deze 24 juli 2020 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als er veranderingen zijn in de planning, krijgt u een bericht van de aannemer en zetten we dit op deze pagina.

Van 2 juli tot en met 24 juli voert de aannemer de werkzaamheden uit tussen 7.00 en 17.00 uur. Er wordt dan gestart met de Akerdijk van huisnummer 24 tot en met de Lijnderdijk huisnummer 251.

Als de werkzaamheden op de Dennenlaan klaar zijn, wordt de rest van de werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor wordt een nieuwe planning gemaakt. Zodra de nieuwe planning bekend is, sturen we de bewoners een brief en zetten we de informatie op deze website.

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. 

De bereikbaarheid

De Lijnderdijk, tussen de Raasdorperweg en de Hoofdweg westzijde wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg neergezet. 

Woont u op het deel waar de werkzaamheden zijn, dan is uw woning of bedrijf niet altijd bereikbaar. Wanneer uw woning of bedrijf wel of niet bereikbaar is, hangt af van de werkzaamheden op dat moment. Als uw woning of bedrijf met de auto tijdelijk niet bereikbaar is, zorgt de aannemer voor een tijdelijke parkeerplaats buiten het werkvak. De aannemer bespreekt dit met u. Te voet en met de fiets aan de hand is uw woning of bedrijf wel altijd bereikbaar. Soms is dit via loopplanken.

De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). 

Huisvuil ophalen

Op de afhaaldagen van De Meerlanden, kunt u uw huisvuilcontainer buiten het werkvak neerzetten.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met  Jarmo Flier via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruik “Lijnderdijk” dan in de onderwerpregel van uw e-mail.